ENGLISH
  Güncelleme: 01/09/2022

2008 YILI

IPARD Kapsamında Çevre ve Kırsal Alan

Kamuoyu Bilinçlendirme Kampanyası ve Küpeleme&Aşılama İşlerinin Koordinasyonu için Teknik Destek

Sığır ve Keçilerin Tanımlanması ve Kayıt Altına Alınması için Veritabanı Geliştirilmesi Teknik Desteği
Türkiye'deki küçük ruminantlar için PPR aşısı ve Kulak Küpesi temini
Aktif Katılım için Sivil Toplum Gelişimi (CSDC ile Doğrudan Hibe)
STK'lar Arasında Sivil Diyalog Geliştirmek
Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi
Sivil Toplum Diyaloğu-Parlamentolar arası Bilgi Paylaşımı ve Diyalog 
AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog 
AB - Türkiye Kültürlerarası Diyalog (Müzeler)
AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog: Kültür ve Sanat
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti (ECoC) Hibe Programı
Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi
REACH Tüzüğü'nün Uygulanması için Teknik Yardım
Emisyon Kontrolünün İyileştirilmesi
Emisyon Kontrolünün İyileştirilmesi için Teknik Yardım
IPPC-Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
IPPC-Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü için Teknik Yardım
Maden Atık Yönetimi
Maden Atıkları Yönetimi için Teknik Yardım
Maden Atık Yönetimi için Laboratuvar Ekipmanları, Yerinde Ölçüm Cihazları ve Yazılım Temini
Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (UNDP ile Doğrudan Hibe)
Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi İçin Mal Alımı (Yeniden başlatıldı)
Engelli Kişilere Yönelik Hizmetlerin Teşvik Edilmesi (DSÖ ile Doğrudan Hibe)
Özel Eğitimi Güçlendirmek için Teknik Yardım (SSE)
Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi (UNICEF ile Doğrudan Hibe)
Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirmek İçin Ekipman Temini (Yeniden başlatıldı)
Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi
Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı 2. Aşama

Türkiye'deki Pilot ve Prototip Lokasyonlarda Kara ve Deniz Sınır Gözetleme Ekipmanlarının Temini

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Teşkilatının Organize Suçlara Karşı Soruşturma Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Sınır Polisinin Eğitimi
Adli Laboratuvar İnşaatı Kontrollük Hizmetleri
Türkiye'nin Adli Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu İçin Ekipman Temini-V
AB Sürecinde Yüksek Yargı Makamlarının Rolünün Güçlendirilmesi (Avrupa Konseyi ile Doğrudan Hibe)
Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi (TR0601.04 Faz II)
Adli Tıp Uzmanlarının Becerilerini Geliştirme
Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin İyileştirilmesi için Teknik Yardım
Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi
Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimine Yönelik Teknik Yardım
Kan Temini Sisteminin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım
Kan Temini Sisteminin Güçlendirilmesi
Bulaşıcı Hastalıkların Gözetimi ve Kontrolü (DSÖ ile Doğrudan Hibe)
TUBİTAK"ın 7. Çerçeve Programı Proje Kalkınma Kapasitesini Geliştirmek için Teknik Yardım
TUBİTAK"ın 7. Çerçeve Programı Proje Kalkınma Kapasitesini Geliştirmek
Kamu Hesaplarında Veri Kalitesini Artırma
Avrupa Entegrasyon Sürecini Güçlendirmeye Yönelik Destek Faaliyetleri
Kimyasal ve iyonlaştırıcı radyasyon metrolojisinin iyileştirilmesi
AB Topluluk Programlarına ve Ajanslarına Katılım


Güncelleme: 01/09/2022 / Hit: 2,657

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı