ENGLISH
  Güncelleme: 19/11/2021

Entegre Sınır Yönetimi Aksiyon Planı- Aşama II

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Entegre Sınır Yönetimi Aksiyon Planı- Aşama II

Öncelik Alanı

Hukukun üstünlüğü ve temel haklar

Proje Yürütücüsü

İçişleri Bakanlığı

Ortak Kurumlar

 

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

17 ay (29/11/2010-26/04/2012)

AB Katkısı (Avro)

28.800.000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Bu proje, Türkiye'nin AB'nin entegre sınır yönetimi (IBM) politikasına uyum için kurumsal ve teknik kapasitesini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Bu projenin amacı, ilk aşamada hazırlanan Yol Haritası dikkate alınarak mevcut sınır yönetiminin, entegre hale dönüştürülmesinde Türk Hükümetine destek olmak, kurumsal kapasiteyi teknik altyapı ile ve AB'nin entegre sınır yönetimi politikaları ve stratejileriyle uyumlu sınır gözetleme mimarisi ve standartlarını desteklemek ve üst düzey sınır yönetiminin daha da geliştirilmesini sağlamaktır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

AB iyi uygulamalarına uygun entegre bir sınır yönetim sistemine ulaşmak için sınır teşkilatlarının risk yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi,

AB iyi uygulamalarına uygun sınır kontrol uygulamaları için pilot veya prototip yerlerin teknik ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi

AB iyi uygulamalarına uygun olarak mavi ve yeşil sınır gözetimi ve kontrolü için pilot veya prototip yerlerin teknik ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi.

 Güncelleme: 19/11/2021 / Hit: 2,022

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı