ENGLISH
  Güncelleme: 04/07/2019

AB Konseyi Dönem Başkanlığı

Temmuz 2019

Avrupa Birliği Finlandiya Dönem Başkanlığı Öncelikleri

1 Ocak 2019’da Romanya ile başlayan yeni üçlü Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını (trios), 1 Temmuz 2019 tarihinde Finlandiya devralmıştır. Finlandiya’dan sonra Dönem Başkanlığı 1 Ocak 2020 tarihinde Hırvatistan’a geçecek ve böylece Romanya ile başlayan üçlü Dönem Başkanlığı süreci sona erecektir.

Finlandiya Dönem Başkanlığı’nın sloganı “Sürdürülebilir Avrupa: Sürdürülebilir Gelecek” olarak belirlenmiştir.  Yeşil ve mavinin farklı tonlarının iç içe geçtiği Finlandiya Dönem Başkanlığı logosu büyüme, birlik ve şeffaflığı temsil etmektedir.  

Finlandiya’nın AB Dönem Başkanlığı Programı 26 Haziran 2019 tarihinde resmi internet sitesinde yayımlanmıştır.  Finlandiya Dönem Başkanlığı’nın dört önceliği bulunmaktadır:

 1. Ortak değerleri ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmek,
 2. AB’yi ekonomik açıdan daha rekabetçi ve sosyal açıdan daha kapsayıcı kılmak,
 3. AB’nin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki küresel lider konumunu güçlendirmek,
 4. Vatandaşların güvenliğini kapsamlı bir biçimde korumak.

Bu öncelikler çerçevesinde, Finlandiya’nın ele almayı öngördüğü meseleler ve koyduğu hedefler şunlardır:

 • İklim değişikliğiyle mücadele konusuna Birlik olarak öncelik verilmesi, Paris İklim Değişikliği Sözleşmesi'nde kayıtlı hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik insicamlı bir AB tutumu benimsenebilmesi, bu çerçevede, her ülkenin kendine özgü sosyo-ekonomik koşullarının göz önünde bulundurulması,
 • AB'nin temel değerlerine bağlılığın, sorgulamaya yer bırakmayacak şekilde sergilenmesi, özellikle de üye ülkelerde hukukun üstünlüğü tartışmalarının sonuçlandırılması,
 • AB içi görevlendirmeler dâhil, Birlik genelinde cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi,
 • Tek Pazar'ın ve Rekabet Edebilirliğin güçlendirilmesi, bu kapsamda Dijital Tek Pazar'a geçilmesine yönelik müktesebatın ve kurumsal düzenlemelerin hızlandırılması ile Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri, dijitalleşme ve robotik teknolojiler gibi konu başlıklarındaki yatırımların artırılarak, AB içi işbirliğinin geliştirilmesi,
 • Yine dijitalleşme çerçevesinde, AB üyesi ülke vatandaşlarına "hayat boyu öğrenmeye (lifelong learning)" yönelik, günün koşullarına cevap veren bir eğitim sisteminin kazandırılmasına ilişkin altyapının ve kurumsal çerçevenin oluşturulması,
 • Sosyal Devlet modelinin günün koşullarına uyarlanarak güçlendirilmesi, Birlik içi ve bölgesel farklılıkların azaltılması,
 • Göçle mücadele ve bu kapsamda eleştiri konusu yapılan uygulamaların gözden geçirilerek, kapsamlı bir strateji geliştirilmesi,
 • Güvenlik ve Savunma konularında son bir buçuk yıldır yakalanan ivmenin güçlendirilerek sürdürülmesi.

Dönem Başkanlığı önceliklerine ek olarak, AB’nin gündeminde yer alan bazı temel konuların da Finlandiya’yı uğraştırması beklenmektedir. Bunlar, 2021-2027 Dönemi Çok Yıllı Mali Çerçeve’nin sonuçlandırılması, Romanya’dan devralacakları yasama önceliklerinin tamamlanması ve Birleşik Krallık’ın AB’den çekilme sürecinin nihayete erdirilmesi olup, özellikle Brexit süreci süregelen tartışmalar nedeniyle Finlandiya’yı en çok zorlayacak konular arasında yer almaktadır.

Ayrıca, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB kurumlarının ve üst düzey yöneticilerinin değişimine rastlayacak olan Finlandiya Dönem Başkanlığının, Birlik içi değişimi sorunsuz biçimde gerçekleştirmek ve bu süreçte AB’nin birlik ve bütünlüğünü korumak gibi önemli bir sorumluluğu da üstlenmesi gerekecektir. 

Diğer yandan, AB’nin 2019-2024 Dönemi Stratejik Gündemi, 20 Haziran’daki AB Zirvesi’nde onaylanmıştır. Bu beş yıllık Stratejik Gündemin altyapısının oluşturulması ve hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik ilk planlamanın da Finlandiya Dönem Başkanlığı süresince yapılması gerekecektir.  

Son olarak, genişleme konusunda da Finlandiya Dönem Başkanlığı’na önemli roller düşmektedir. Nitekim, 18 Haziran’da düzenlenen Genel İşler Konseyi toplantısında, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk’la Ekim 2019 tarihine kadar katılım müzakerelerine başlanması kararı alınmış, böylece bu iki ülkeyle müzakerelere başlanma kararı Finlandiya Dönem Başkanlığı’na bırakılmıştır.

Genişleme politikası kapsamında somut adımlar atılması beklenen bu kritik dönem, Türkiye-AB ilişkileri için de bir fırsat sunmaktadır. Türkiye olarak, 1999 “Helsinki Ruhu”nu yeniden canlandırmaya hazırız ve Türkiye’nin katılım sürecinin hızlandırılması için tam desteğimizi sunuyoruz.

 

Finlandiya Dönem Başkanlığı Resmi Web Sitesi için lütfen tıklayınız.


Güncelleme: 04/07/2019 / Hit: 126,781