ENGLISH
  Güncelleme: 24/11/2021

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol

 

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol

Öncelik Alanı

Çevre

Proje Yürütücüsü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ortak Kurumlar

 

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay (06/01/2011-04/07/2013)

AB Katkısı (Avro)

2,500,000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Bu Proje, entegre kirliliğin önlenmesini ve kontrolünü getirerek çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Projenin sonuna kadar Türkiye'deki IPPC tesislerinin entegre çevre izinlerini uygulamak için idari, yasal ve teknik yapıların reformunu gerçekleştirmek için çerçeve koşulların oluşturulması hedeflenmektedir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

  • IPPC'nin koordinasyonu ve uygulanması için Kurumsal Çerçeve ve işlevler ayrıntılı olarak tanımlanması
  • Proje sonunda IPPC'nin Türkiye'de etkin bir şekilde uygulanması için mevzuat uyumu sağlandı ve politika seçenekleri (IPPC Direktifinin tam olarak uygulanması için strateji ve zaman çizelgesi) geliştirildi ve kabul edilmesi
  • Gelecekteki IPPC uygulaması için Yetkili Makamlar için gerekli teknik, kurumsal ve mali kapasiteler proje sonunda belirlenmesi
  • Özellikle ilgili sektör, ilgili STK'lar ve IPPC izni için belirlenmiş Yetkili Makamlar başta olmak üzere tüm ilgili paydaşların kurumsal ve teknik kapasitesinin daha da artırılması.

 Güncelleme: 24/11/2021 / Hit: 2,017

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı