ENGLISH
  Güncelleme: 24/11/2021

Emisyon Kontrollerinin İyileştirilmesi

 

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Emisyon Kontrollerinin İyileştirilmesi

Öncelik Alanı

Çevre

Proje Yürütücüsü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ortak Kurumlar

 

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

27 ay (09/05/2011-23/08/2013)

AB Katkısı (Avro)

2,050,000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Bu Proje, ortam hava kalitesi çerçevesinde AB çevre müktesebatını uygulayarak ve icra ederek Türkiye'deki çevre koşullarını iyileştirmektedir.

Bu proje, Türkiye'de Ulusal Emisyon Tavan Sınır Direktifini (2001/81/EC) iç hukuka aktarmak ve uygulamak için Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde gerekli kapasiteyi oluşturmayı amaçlamaktadır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

  • Ulusal Emisyon Tavanları (NEC) Direktifinin iç hukuka aktarımının tamamlanması
  • Dört kirletici (SO2, NOx, VOC, NH3) için çeşitli senaryolarla ulusal emisyon envanteri ve emisyon projeksiyonları geliştirilmesi
  • Farklı NE Tavanlarının uygulanması için Düzenleyici Etki değerlendirmeleri yapılması
  • NEC direktifinde tanımlanan kirleticiler için hava kalitesini iyileştirmeye yönelik uzun vadeli kapsamlı bir strateji geliştirilmesi
  • Uygulanması için tanımlanmış ve geliştirilmiş gerekli kurumsal yapı, teknik kapasite ve prosedürel düzenlemelerin yapılması

 Güncelleme: 24/11/2021 / Hit: 1,853

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı