ENGLISH
  Güncelleme: 24/01/2024

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK), Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve sosyal ve ekonomik diyaloğun kurumsallaşması amacıyla oluşturulmuştur.

Yılda iki kez toplanan KİK, iki yıllık süreler ile seçilen, AB Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nden ve Türkiye’nin çeşitli ekonomik ve toplumsal çıkar gruplarını temsil eden eşit sayıda üyeden oluşmaktadır. KİK’in görevi, Türkiye ve AB arasında karşılıklı anlayış ve bilgilendirme seviyesini yükseltmek ve iki tarafın yarar sağlayacağı fırsatları artırmaktır. Bu kapsamda KİK, Ortaklık Konseyi’ne sunmak amacıyla görüş hazırlamaktadır. Bağlayıcı olmayan bu görüşler, KİK’in Türk ve AB delegasyonu üyelerinin ayrı ayrı oy çokluğu ile alınmaktadır.

41. Türkiye-AB KİK Toplantısı 4 Ekim 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.


Güncelleme: 24/01/2024 / Hit: 78,780

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı