ENGLISH
  Güncelleme: 19/11/2021

Bulaşıcı Hastalıkların Gözetimi ve Kontrolü

 

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Bulaşıcı Hastalıkların Gözetimi ve Kontrolü

Öncelik Alanı

Sağlık

Proje Yürütücüsü

Halk Sağlığı Kurumu

Ortak Kurumlar

 

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

42 ay (28/10/2010-04/2014)

AB Katkısı (Avro)

4.500.000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Bu projenin genel amacı, Türkiye'deki sağlık olaylarını ve halk sağlığı risklerini (bulaşıcı, kimyasal, radyo-nükleer veya bilinmeyen kaynaklı tehlikeler) tespit etmek, değerlendirmek, raporlamak ve bunlara yanıt vermek için Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) ve AB bulaşıcı hastalık gözetim sistemi müktesebatı ile uyumlu bir erken uyarı ve yanıt sistemi (EWRS) geliştirme çabalarında Türkiye hükümetini desteklemektedir.

Bu proje, Türkiye'nin topluluk müktesebatına uyum sağlaması ve UST kapsamında faaliyet göstermesi için, daha verimli bir erken uyarı ve yanıt sistemi (EWRS) geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

  • Erken uyarı ve yanıt sisteminin teknik işlevlerin ve iletişimin hassas şekilde ayarlanmasıyla güçlendirilmesi
  • Türkiye Saha Epidemiyoloji Eğitim Programının kurumsallaştırılması
  • Mikrobiyoloji laboratuvarlarında mevcut kapasitenin iyileştirilmesi, Türk erken uyarı ve yanıt sistemine desteğinin kapsamının genişletilmesi
  • Laboratuvar yönetimi ve özel laboratuvar eğitim programını içeren Ulusal Mikrobiyolojik Laboratuvar Eğitim Programının kurumsallaştırılması

 Güncelleme: 19/11/2021 / Hit: 2,082

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı