ENGLISH
  Güncelleme: 24/11/2021

IPARD Kapsamında Çevre ve Kırsal Alan

 

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

IPARD Kapsamında Çevre ve Kırsal Alan

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Yürütücüsü

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Ortak Kurumlar

 

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

13 ay (29/11/2010-09/01/2012)

AB Katkısı (Avro)

1,090,000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Bu Proje, AB Kırsal Kalkınma Politikasına uyum için kurumsal kapasiteyi güçlendirmektedir.

Projenin amaçları şunlardır:

1) Türk kurumları AB'nin kırsal kalkınma politikasını üyelikle birlikte yürütebilir.

2) 2010 Ülke İlerleme Raporunda AB'nin kırsal kalkınma politikasına uyum için olumlu değerlendirme.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

  •  Yönetim Otoritesi ve IPARD Ajansı kurumsal kapasiteleri, IPARD tarımsal çevre önlemlerinin uygulanması için hazırdır.
  •  IPARD kapsamında tarım-çevre önlemlerinin uygulanması için Yönetim Otoritesi ve IPARD Ajansının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi.
  • IPARD kapsamındaki tarımsal-çevresel önlemlerin hazırlanması ve uygulanması konusunda ilgili kurumlar ve kamuoyunda farkındalığın artırılması.


Güncelleme: 24/11/2021 / Hit: 1,890

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı