ENGLISH
  Güncelleme: 29/05/2019

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Müşavirliğimiz, 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 62. Maddesinde AB Başkanlığı’na bağlı bir hizmet birimi olarak tanımlanmıştır.

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usûl ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

c) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 


Güncelleme: 29/05/2019 / Hit: 48,814