ENGLISH
  Güncelleme: 24/11/2021

Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişim

 

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişim

Öncelik Alanı

Demokrasi ve yönetişim

Proje Yürütücüsü

Yerel yönetimler

Ortak Kurumlar

 

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

27 ay (01/08/2011-31/10/2013)

AB Katkısı (Avro)

3,305,000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Bu proje, yerel düzeyde katılımcı stratejik yönetişimi geliştirmek için yerel yönetimlerin kapasitesini geliştirerek Türkiye'deki Yerel Yönetim Reformunun kapsamını genişletmektedir.

Bu Proje yerel yönetimlerle ilgili yeni mevzuatın uygulanmasını desteklemeyi ve Türkiye genelinde 26 yerel yönetimde yerel düzeyde katılım, şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamayı amaçlamaktadır. En az 1.000 yerel yönetim personelinin kentsel konseylerin (vatandaş meclislerinin) yerel karar alma mekanizmalarındaki rolünü geliştirmek için analitik araçların kullanımı konusunda eğitilmesi yoluyla yerel yönetimlerin stratejik planlama ve programlama kapasite ve kabiliyetini geliştirerek yerel kalkınmaya katkıda bulunmak sivil toplum kuruluşlarından en az 500 temsilcinin katılımı hedeflenmektedir

Yer

Türkiye’deki Yerel Yönetimler

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

  • Yerel yönetimlerin stratejik planlama kapasitesi artması
  • Kent konseylerinin verimliliğinin ve etkinliğinin artması
  • Yerel düzeyde katılımcı karar alma kültürünün geliştirilmesi


Güncelleme: 24/11/2021 / Hit: 1,898

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı