ENGLISH
  Güncelleme: 24/01/2024

Gümrük Birliği Ortak Komitesi

Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca, Gümrük Birliği’nin işleyişiyle doğrudan ilgili alanlarda (ortak ticaret politikası, rekabet politikası, gümrük mevzuatı vb.) Türk mevzuatının AB mevzuatına uyum durumu ile uygulama sorunlarını görüşmek ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) kurulmuştur. GBOK, Anlaşma taraflarının temsilcilerinden meydana gelmekte ve tavsiye niteliğinde kararlar almaktadır.

GBOK,  Gümrük Birliği’nin düzgün işlemesini sağlamak amacıyla bilgi ve görüş alışverişi yürütmekte ve Ortaklık Konseyi’ne tavsiye kararları hazırlamaktadır. Gerektiğinde görevlerini yerine getirmede kendisine yardımcı olacak alt komiteler veya çalışma grupları kurabilmektedir. Örneğin, GBOK altında “Teknik Mevzuat Çalışma Grubu” oluşturulmuştur.

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nda, genel bir kural olarak, GBOK’un ayda bir kez toplanması öngörülmüştür. Ancak uygulamada, GBOK yılda bir veya iki defa toplanmaktadır. 

39. Dönem GBOK Toplantısı 27-28 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

 

 


Güncelleme: 24/01/2024 / Hit: 78,139

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı