ENGLISH
  Güncelleme: 24/11/2021

Kamu Maliyesinde Performans Yönetimi ve Karar Alınması

 

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Kamu Maliyesinde Performans Yönetimi ve Karar Alınması

Öncelik Alanı

Demokrasi ve yönetişim

Proje Yürütücüsü

Maliye Bakanlığı

Ortak Kurumlar

Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

15 ay (08/10/2010-07/01/2012)

AB Katkısı (Avro)

2,347,000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Bu proje Türkiye’deki kamu kurumlarının finansal karar almada ve performans yönetimindeki idari kapasitelerini güçlendirmektedir.

Bu proje Maliye Bakanlığının, Başbakanlığın, Kalkınma Bakanlığının, Hazine Müsteşarlığının strateji geliştirme birimlerinin finansal karar alma, stratejik planlama kapasitelerini arttırmayı amaçlamaktadır. Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme doğrultusunda çok yıllı bütçeleme sisteminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi, bütçe uygulamalarında bu kamu idareleri arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesine bağlıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

  • Nitelikli personele performans yönetimi, stratejik planlama, performansa dayalı bütçeleme ve risk yönetimi konularında eğitimler verilmesi ve AB gereklilikleri doğrultusunda performans yönetimine ilişkin mevzuat taslağı hazırlanması
  • Entegre Karar Destek Sistemi ve Performans Yönetim Modeli
  • Destek Sistemi teknolojisi geliştirilmesi
  • Gerekli donanımlar ve yazılımlar ile diğer gerekli elektronik donanımların temin edilmesi

 Güncelleme: 24/11/2021 / Hit: 1,835

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı