ENGLISH
  Güncelleme: 24/11/2021

Özel Eğitimin Güçlendirilmesi

 

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Özel Eğitimin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

İstihdam, insan kaynağının geliştirilmesi ve sosyal politikalar

Proje Yürütücüsü

Milli Eğitim Bakanlığı

Ortak Kurumlar

STK’lar, beliediyeler, yerel yönetimler ve özel sektör

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay (16/03/2011-15/09/2013)

AB Katkısı (Avro)

6,700,000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Bu proje, Türkiye'de özel eğitim hizmetlerini geliştirerek, dezavantajlı gruplarda yer alan ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin sosyal içermesine katkıda bulunmaktadır.

Bu Proje, STK'ların aktif katılımı ve desteği ile kampanyalar, hizmet içi eğitimler, psikolojik değerlendirme ve teşhis testleri yoluyla engelli bireylerin eğitime erişimlerini ve topluma katılımlarını artırmak amacıyla yerel kamu kurumları, belediyeler ve özel sektör kuruluşlarının yardımlarıyla fırsatları artırmayı ve öğrenme ortamlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

  • Kapsayıcı özel eğitime ilişkin politika tavsiyesi geliştirilmesi ve toplumda farkındalık yaratma stratejisi geliştirilmesi
  • Özel ihtiyaç eğitimi konusunda öğretmen niteliklerinin yükseltilmesi ve okulların engelsiz/kapsayıcı eğitimin uygulanmasının teşvik edilmesi
  • Yeni Psikolojik Ölçme Araçlarının uygulanmasıyla Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitimsel teşhis ve değerlendirme hizmetlerinin kalitesinin artırılması
  • Engelli bireyler için iş kalitesinin ve mesleki eğitimin iyileştirilmesi

 Güncelleme: 24/11/2021 / Hit: 2,097

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı