ENGLISH
  Güncelleme: 02/07/2019

Avrupa Merkez Bankası

 Avrupa Merkez Bankası  

Avrupa Merkez Bankası tüzel kişiliğe sahip, bağımsız bir AB organıdır. Görevi, para birimi olarak Avro'yu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Avro bölgesinde fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu görevini üye devletlerin merkez bankaları ve Avrupa Merkez Bankası'ndan oluşan Avrupa Merkez Bankaları Sistemi içinde yerine getirir.

Avrupa Merkez Bankası;

  • AB'nin para politikasının tespiti ve uygulanması,
  • Döviz işlemlerinin yürütülmesi,
  • Üye devletlerin resmi döviz rezervlerinin tutulması ve yönetilmesi,
  • Ödeme sistemlerinin düzgün işlemesinin sağlanması

görevlerini yerine getirir.

Avrupa Merkez Bankası Avro bölgesi dahilinde kağıt para basımına izin verme konusunda tek yetkilidir.

Merkezi Almanya'nın Frankfurt kentinde olan Banka'nın karar alma organları, Yürütme Kurulu, Yönetim Konseyi ve Genel Kurul'dur.

Avrupa Merkez Bankası'nın resmi sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 


Güncelleme: 02/07/2019 / Hit: 130,076

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı