ENGLISH
  Güncelleme: 19/11/2021

Sınır Polisinin Eğitimi

 

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Sınır Polisinin Eğitimi

Öncelik Alanı

Hukukun üstünlüğü ve temel haklar

Proje Yürütücüsü

Emniyet Genel Müdürlüğü

Ortak Kurumlar

 

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

18 ay (06/12/2010-03/06/2012)

AB Katkısı (Avro)

1.200.000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Projenin amacı, ülke sınırlarının korunması alanında çalışan Türk Polisinin hizmet içi eğitim sistemini AB'nin entegre sınır yönetimi polisi ile uyumlu olarak geliştirerek ve güçlendirerek, AB'nin genel stratejik hedefi olan açık ve güvenli sınırlara ulaşmaktır.

Sınır kapılarında görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin hizmet içi eğitim kapasitesinin artırılması ve AB'nin entegre sınır yönetimi politika ve stratejileri doğrultusunda, Türkiye’de entegre sınır yönetimi iyi uygulamalarının daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

  • Öğrenme nesneleri modeline, müfredat yönetim sistemine ve e-öğrenme sistemine dayalı müfredat geliştirme metodolojisini içeren bir program oluşturmak.
  • Eğitimde AB iyi uygulamalarına uygun uygulamaların etkinliğinin artırılması.

 Güncelleme: 19/11/2021 / Hit: 2,104

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı