ENGLISH
  Güncelleme: 10/12/2021

Mahkeme Yönetiminin Güçlendirilmesi (Aşama II)

 

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Mahkeme Yönetiminin Güçlendirilmesi (Aşama II)

Öncelik Alanı

Hukukun üstünlüğü ve temel haklar

Proje Yürütücüsü

Adalet Bakanlığı

Ortak Kurumlar

 

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

28 ay (19/05/2011-31/10/2013)

AB Katkısı (Avro)

5,500,000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Bu proje, Katılım Ortaklığı ve Müktesebatın Kabulü için Ulusal Programda önerildiği gibi, yargının işleyişinin ve verimliliğinin Avrupa standartlarına göre geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Pilot mahkeme yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması yoluyla profesyonel, etkin ve verimli bir mahkeme yönetim sisteminin kurulması ve yeni bir adli makam oluşturarak sistemde reform yapılması amaçlanmaktadır.

Yer

Alanya, Amasya, Bafra, Bandırma, Bergama, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İskenderun, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kırklareli, Ordu, Salihli, Siirt, Yalova, İstanbul

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

  • Avrupa standartlarına uygun olan pilot mahkemelerde benimsenen ve uygulanan etkin mahkeme yönetim sistemi
  • Pilot mahkemelerde yardımcı personelin mesleki becerileri artırılması, adliye personelinin ve kalem memurlarının etkinliği artırılması
  •  Teftiş Kurulunun yeni mahkeme yönetim sistemine olan bağlılığının yükseltilmesi


Güncelleme: 10/12/2021 / Hit: 1,928

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı