ENGLISH
  Güncelleme: 03/07/2019

Avrupa Birliği Amblemi

Gök mavisi zemin üzerinde, oniki altın yıldız, Avrupa halklarının birliğini temsil edecek şekilde, bir daire oluşturur. Yıldızların sayısı değişmez. Oniki sayısı, mükemmelliğin ve bütünselliğin sembolüdür.

Amblem, mavi bir dikdörtgen bayrak biçiminde olup bu bayrağın uzun kenarı, kısa kenarından bir buçuk kat daha uzundur. Eşit aralıklarda duran oniki altın yıldız, görünmez bir daire oluşturur. Bu dairenin merkezi, dikdörtgenin köşegenlerinin kesiştiği noktadır. Dairenin yarıçapı, kısa kenarın uzunluğunun üçte birine eşittir. Yıldızlardan her biri beş köşedir. Bu köşeler, görünmez bir dairenin çevresi üzerinde yer alırlar. Bu görünmez dairenin yarıçapı ise, dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğunun onsekizde birine eşittir. Bütün yıldızlar dik dururlar - yani, bir nokta dikey ve iki nokta, bayrak direğine dik açılarda düz bir çizgi üzerinde. Daire, yıldızların bir duvar saatinin üzerindeki sayılar gibi durmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Düzenleme Renkleri
Dikdörtgenin yüzeyi için PANTONE REFLEX MAVİ; yıldızlar için PANTONE SARI rengi kullanılmaktadır.

Dört Renkli Süreç
Eğer dört renkli süreç kullanılırsa, iki standart renk kullanılamamaktadır. Dolayısıyla, dört renkli sürecin dört rengini kullanarak onları yeniden yaratmak gerekmektedir. Pantone Sarı, % 100 "Süreç Sarı" kullanarak elde edilir. Ayrıca, % 100 "Süreç Cyan" ve % 80 "Süreç Magenta" karıştırarak, Pantone Reflex Mavi'ye çok benzer bir renk elde edilebilir.

Tek Renkli Süreç
Eğer sadece siyah mevcut ise, dikdörtgenin dış çizgilerini siyahla yapılmalı ve yıldızları siyah ve beyaz renklerde basılmalıdır. Mavinin tek mevcut renk olması halinde (elbette ki bu mavi Reflex Mavi olmalıdır), renk % 100 oranında kullanılmalıdır. Yıldızlar negatif beyazda kopya edilmeli, zemin ise % 100 mavi olmalıdır.

Renkli Zemin Üzerinde Kopyalama
Amblem, beyaz bir zemin üzerinde kopya edilebilir. Farklı renklerden oluşan bir zemin ve her durumda, maviyle uyumlu olmayan bir zemin kullanmaktan kaçınılmalıdır. Renkli bir zemine alternatif yoksa dikdörtgenin etrafına beyaz bir sınır koyulmalıdır. Bunun genişliği, dikdörtgenin 1/25'ine eşit olmalıdır.

Üçüncü Şahıslarca Kullanım
Avrupa ambleminin kullanılabilmesi için:

•  amblemin kullanıcısının Avrupa Topluluğu ile veya Avrupa Konseyi ile karıştırılma ihtimali olmamalı,
• amblem, Avrupa Topluluğu'nun veya Avrupa Konseyi'nin amaçları ve ilkeleri ile uyumlu olmayan hedefler veya faaliyetlerle bağlantılı biçimde kullanılmamalıdır.

Avrupa amblemini kullanma izni, bu iznin verildiği kişilere, herhangi bir inhisari kullanım hakkı vermez veya tescil yoluyla veya başka bir yoldan amblemi veya benzer bir markayı veya logoyu sahiplenme müsaadesi vermez.

Her durum, yukarıda verilen kriterler açısından münferit olarak incelenecektir. Ticari bağlamda, Avrupa amblemi, bir şirketin kendi logosu, adı veya markası ile birlikte kullanılıyorsa, kriterlerin karşılanmadığı düşünülmesi muhtemeldir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.


Güncelleme: 03/07/2019 / Hit: 181,644

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı