ENGLISH
  Güncelleme: 24/11/2021

Aktif Katılım için Sivil Toplumun Güçlendirilmesi

 

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Aktif Katılım için Sivil Toplumun Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Demokrasi ve yönetişim

Proje Yürütücüsü

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Ortak Kurumlar

 

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

29 ay (13/11/2009-13/04/2012)

AB Katkısı (Avro)

3,311,111

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Bu Proje, güçlendirilmiş STK'lar aracılığıyla katılımcı demokrasiyi geliştirir.

Bu Proje, yerel ve ulusal düzeyde karar alma süreçlerine sivil katılımı teşvik etmek ve devlet, STK'lar ve özel sektör arasındaki diyaloğu geliştirmek için hedef grup STK'larının kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yer

 

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

  • STGM Genel Merkezleri ve Yerel Destek Merkezleri (YSK) tarafından sağlanan hizmetler nicelik ve nitelik olarak daha da geliştirilmesi ve düzenli olarak sürdürülmesi
  • Projenin hedef kitlesindeki STK'ların kurumsal ve operasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesi
  • Hedeflenen STK'ların belirli temel görevlerini yerine getirme ve böylece Türk toplumundaki rollerini artırma yeteneğine sahip olmaları
  • STK'lar, Devlet ve özel sektör gibi kilit unsurlar arasında etkin diyalogun kolaylaştırılması sağlanması ve diyalog süreci başlatılması
  • Türk STK'ları ve diğer sosyal aktörler arasında artan uyum ve iletişimin yanı sıra STK topluluğunun görünürlüğü ve Türk toplumundaki faaliyetleri iyileştirilmesi
  • STGM'nin görünürlüğünün arttırılması ve AB'nin olumlu imajının oluşturulması

 Güncelleme: 24/11/2021 / Hit: 1,961

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı