ENGLISH
  Güncelleme: 24/11/2021

Maden Atık Yönetimi

 

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Maden Atık Yönetimi

Öncelik Alanı

Çevre

Proje Yürütücüsü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ortak Kurumlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

41 ay (24/11/2010-27/04/2014)

AB Katkısı (Avro)

4,600,000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Bu proje, özellikle su, hava, toprak, fauna ve flora ve peyzaj için çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve madencilik endüstrilerinden kaynaklanan atık yönetiminin bir sonucu olarak insan sağlığı için ortaya çıkan her türlü riskleri önlemekte veya azaltmaktadır.

Bu projenin amacı, madencilik endüstrilerinden kaynaklanan atıkların yönetimine ilişkin 15 Mart 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2006/21/EC sayılı Direktifinin ulusal mevzuata aktarılarak, Türkiye'nin Maden Endüstrileri Alanında Yönetim Kapasitesini güçlendirmektir. Atıkların karakterizasyonu, atık tesislerinin sınıflandırılması, atık yönetimine ilişkin rehberlik ve aktif, kapalı ve terk edilmiş maden atık tesislerinin envanteri tanıtılacaktır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

  • Türkiye'nin maden çıkarma sanayileri alanında atık yönetimi kapasitesi güçlendirilmesi
  • Aktif, kapalı ve terkedilmiş maden atık tesislerinin envanteri hazırlanması
  • Enstrümantal tesisin kapasitesi iyileştirilmesi

 Güncelleme: 24/11/2021 / Hit: 1,965

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı