ENGLISH
  Güncelleme: 19/11/2021

Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitliğinin Arttırılması

 

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitliğinin Arttırılması

Öncelik Alanı

İstihdam, insan kaynakları gelişimi ve sosyal politikalar

Proje Yürütücüsü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Ortak Kurumlar

Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

18 ay (17/09/2010-26/03/2012)

AB Katkısı (Avro)

950.000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Bu proje, çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin artmasını teşvik eder.

Projenin amacı, Türk mevzuatını AB toplumsal cinsiyet eşitliği müktesebatına uyumlu hale getirmek ve söz konusu müktesebatın uygulanmasından sorumlu kurumların kapasitelerini geliştirmektir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

Çalışma hayatına ilişkin ulusal mevzuat ile AB müktesebatının uyumlaştırılmasına ilişkin bilirkişi raporuna göre bir kanun tasarısı taslağı hazırlanması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında ve diğer kurumlarda insan kaynakları kapasitesi güçlendirilmesi

STK'lar ve sosyal ortaklar arasında çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığın artırılması.

 Güncelleme: 19/11/2021 / Hit: 1,894

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı