ENGLISH
  Güncelleme: 19/11/2021

Kimyasal ve İyonize Radyoloji Metrolojisini Geliştirme

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Kimyasal ve İyonize Radyoloji Metrolojisini Geliştirme

Öncelik Alanı

Çevre

Proje Yürütücüsü

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)

Ortak Kurumlar

 

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

38 ay (01/10/2009-01/12/2012)

AB Katkısı (Avro)

3.930.000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Bu proje, malların serbest dolaşımına ilişkin AB-Türkiye Gümrük Birliği Anlaşmasının daha iyi işlemesine ve ayrıca çevre, sağlık ve tüketicinin korunması ve gıda güvenliği gibi yaşam kalitesi ile ilgili alanlarda AB müktesebatının uygulanmasını kolaylaştırmaya katkıda bulunmaktadır.

Bu proje, Türk laboratuvarlarının izlenebilir ve karşılaştırılabilir ölçüm sonuçları üretebilmesini sağlamak için kimyasal ve iyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi alanındaki kurumsal ve ölçüm kapasitesini geliştirmeyi, insanların yaşam kalitesinde iyileştirmeler sağlamayı ve malların serbest dolaşımına ilişkin AB müktesebatının benimsenmesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

TÜBİTAK-UME için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

TAEK için kurumsal kapasite geliştirilmesi (hem SANAEM- Sarayköy, hem de ÇNAEM- Çekmece)

Bilgi transferi ve insan kaynaklarının geliştirilmesi

Ağ oluşturma ve farkındalık yaratılmasıGüncelleme: 19/11/2021 / Hit: 1,879

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı