ENGLISH
  Güncelleme: 24/11/2021

Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi

 

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

İstihdam, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve sosyal politikalar

Proje Yürütücüsü

Milli Eğitim Bakanlığı

Ortak Kurumlar

 

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

42 months (12/03/2011-15/09/2013)

AB Katkısı (Avro)

16,270,000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Bu Proje, dezavantajlı çocukların ve ailelerinin kreş ve okul öncesi eğitime kayıt ve devamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Bu Proje, Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarının, kamu kurumlarının, belediyelerin, STK'ların kapasite artırımı ve toplum temelli model ve ortaklıkların geliştirilmesi yoluyla dezavantajlı çocuklar ve aileleri için kaliteli çocuk gündüz bakımı ve okul öncesi eğitim hizmetlerini yükseltmeyi ve kurmayı amaçlamaktadır.

Yer

Van, Erzurum, Ağrı, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Hatay, Mersin, Ankara, İzmir

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

  • MEB kurumlarının (MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, MEB Kız Meslek Eğitimi Genel Müdürlüğü, MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü) kapasitelerinin geliştirilmesi ve toplum temelli çocuk gündüz bakımı ve okul öncesi eğitim hizmetlerine yönelik programlar geliştirilerek, 10 pilot ilde uygulanması (Van, Erzurum, Ağrı, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Hatay, Mersin, Ankara, İzmir)
  • Kalite toplumu temelli çocuk gündüz bakım ve okul öncesi eğitim modelleri geliştirilerek kurumsallaştırılması
  • Çocuklarını okul öncesi ve ilkokula zamanında kaydettireceğini beyan eden ailelerin sayısının artması
  • 16 ilde resmi anaokulları ve ilkokullarda bulunan okul öncesi sınıfları için araç-gereç, eğitim materyali ve mobilya tedariği yapılması
  • Ortaklaşa hazırlanan ve önerilen pilot projeler yoluyla kamu kurumları, belediyeler, STK'lar arasında işbirliğini ve özel sektör kuruluşlarının harekete geçirilmesini hedefleyen teklif çağrıları yoluyla bir Hibe Programı hazırlanması ve uygulanması

 Güncelleme: 24/11/2021 / Hit: 2,640

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı