ENGLISH
  Güncelleme: 24/03/2021

İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

15 Temmuz 2018 tarihli ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğüne tevdi edilen “Avrupa Birliği tarafından sağlanan katılıma yönelik mali yardımları koordine etmek, izlemek, yönlendirmek ve değerlendirmek” görevi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda;

a) Avrupa Birliği tarafından sağlanan katılım öncesi mali yardımları yıllık ve çok yıllı programlar altında program, sektör ve proje düzeyinde izlemek, yönlendirmek koordine etmek ve raporlamak.

b) Çerçeve Anlaşma hükümleri gereğince faydalanıcı ülke sorumluluğunda olan değerlendirme faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlamak.

c) Mali Yardımların kullanımına yönelik olarak kamu kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim politikası belirlemek, eylem planı oluşturmak ve bu çerçevede eğitim programları vermek ya da verilmesini sağlamak.

 

 

 

 

 

   Güncelleme: 24/03/2021 / Hit: 16,981

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı