ENGLISH
  Güncelleme: 10/02/2022

AB-Türkiye Kültürlerarası Değişim

 

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

AB-Türkiye Kültürlerarası Değişim

Öncelik Alanı

Bölgesel İş birliği

Proje Yürütücüsü

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ortak Kurumlar

 

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

25 ay (01/08/2011-01/09/2012)

AB Katkısı (Avro)

4,306,736

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Bu proje, kültürlerarası diyaloğu artırarak AB ile Türkiye arasında daha fazla karşılıklı anlayışı teşvik etmektedir.

Bu Projenin amacı, Avrupa ve Türk kültür ortakları arasında AB-Türkiye işbirliği için bir çerçeve oluşturmak, sürdürülebilir kültürlerarası diyalog kurmak ve AB ile Türkiye arasında yeni temaslar ve iletişim fırsatlarına dayalı olarak karşılıklı anlayış, hoşgörü ve farkındalık geliştirmek, değişim, ağ oluşturma ve etkileşim geliştirmektir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

AB-Türkiye kültürel ortakları arasındaki iş birliğinin arttırılması ve kültür konusunda yeni iş birliği alanlarının yaratılması

 

 Güncelleme: 10/02/2022 / Hit: 1,785

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı