ENGLISH
  Güncelleme: 19/11/2021

Parlamenter Değişim ve Diyalog

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Parlamenter Değişim ve Diyalog

Öncelik Alanı

Demokrasi ve yönetişim

Proje Yürütücüsü

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Ortak Kurumlar

 

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay (31/01/2012-31/01/2014)

AB Katkısı (Avro)

2.500.000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Proje, parlamenterler ile üye ülkeler ve Türkiye parlamentolarında temsil edilen siyasi partiler arasındaki diyaloğu teşvik ederek, AB üyelik müzakereleri sürecinde TBMM'nin rolünü en üst düzeye çıkarmayı hedefler.

Projenin amacı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha iyi bir bilgi ve anlayış sağlamak, böylece Türkiye'nin AB'ye katılımının getirdiği fırsatlar ve zorluklar hakkında daha iyi bir farkındalık yaratmaktır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

  • AB, Türk milletvekilleri, STK’lar ve siyasi parti temsilcilerinin karşılaştıkları ortak sorunlar hakkında, tarafların farkındalığını arttırmak için bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması
  • Yerel siyasetçiler ile olan iletişimi ve diyaloğu geliştirerek AB ve Türkiye arasında yerel bir sivil toplum diyaloğu inşa edilmesi
  • Parlamentolar ve parlamentolarda temsil edilen siyasi partiler arasındaki temasların artırılması suretiyle Türkiye ve AB arasındaki ortak anlayışın güçlendirilmesi 
  • Sivil toplumun siyasi yaşama güçlü bir şekilde katılabilmesi amacıyla, iyi yapılandırılmış ve bilgilendirilmiş siyasi kanallar hakkında tecrübelerin paylaşılması için doğrudan mekanizmaların kurulması
  • TBMM’nin AB ve sivil toplum konularındaki faaliyetlerinin görünürlüğünün arttırılması.


Güncelleme: 19/11/2021 / Hit: 1,849

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı