ENGLISH
  Güncelleme: 01/09/2022

Türk Polisi Ve Jandarmasının Organize Suçlara Karşı Soruşturma Kapasitesinin Güçlendirilmesi

 

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Türk Polisi Ve Jandarmasının Organize Suçlara Karşı  Soruşturma Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

Proje Faydalanıcısı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Adalet Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Süre: 29 Ay

Başlangıç: 27/10/2010

Bitiş: 30/04/2013

AB Katkısı (Avro)

7.925.000 €

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Türkiye, Avrupa Birliği'ne katılım yolunda ilerlerken, AB Üyesi Ülkelerde bulunanlara benzer yapılar kurmak ve AB Üye Ülke yönetimlerinin normlarına, beklentilerine ve yükümlülüklerine geçişte organize suçlara karşı benzer müktesebata ve prosedürlere sahip olmak için çaba sarf etmiştir.

Organize suç grupları, tespit ve kovuşturmadan kaçınmak için yöntemler geliştirme konusunda giderek daha sofistike hale gelmiştir ve yeni teknolojiler, suçluların yararlanabileceği yeni fırsatlar sunmaktadır. Suç grupları, örgütlerine sızma ve müdahaleyi önleyen savunma mekanizmaları geliştirmiştir. Organize suçların, insan, uyuşturucu, silah ve nükleer madde kaçakçılığının ve yolsuzluğun soruşturulması sırasında bazı durumlarda kritik delillerin toplanması ancak teknik cihazlar kullanılarak mümkün olabilmektedir. Suç örgütlerinin teknik cihazlarla izlenmesi de dahil olmak üzere özel soruşturma yöntemleri 13/11/2004 tarihli Ceza Muhakemesi Kanunu'nun kapsamındadır.

Proje, teknik araçların kullanılması yoluyla delil toplama kapasitesinin artırılması ve Avrupa Birliği'ndeki gibi suçla mücadele metodolojilerinin uygulamaya konulması yoluyla organize suçluların tespit ve mahkûmiyet oranlarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Projenin ana yararlanıcıları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, diğer yararlanıcıları ise Adalet Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'dır. Müdahale, eşleştirme ve tedarik sözleşmelerinden oluşmaktadır.

Yer

 

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

Sonuç 1: AB gereklilikleri ve en iyi uygulamalar ile Türkiye'nin organize suçlarla mücadele açısından mevcut durumunun belirlenmesi.

Sonuç 2: Pilot organize suç birimlerinin kurumsal kapasitesinin AB gereklilikleri ve en iyi uygulamalarla uyumlu olarak güçlendirilmesi.

Sonuç 3: Organize suç birimlerinin teknik ve soruşturma kapasitesinin AB gereklilikleri ve en iyi uygulamalarla uyumlu olarak güçlendirilmesi.Güncelleme: 01/09/2022 / Hit: 1,511

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı