ENGLISH
  Güncelleme: 02/08/2011

CIP-Avrupalı Seçkin Destinasyonlar-Seçme ve Farkındalık Yaratma Proje Teklif Çağrısı

 

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar  - Seçme ve Farkındalık Yaratma Proje Teklif Çağrısı

(Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı-CIP)

Avrupa Komisyonu tarafından Rekabet Edebilirlik ve Yenilik (CIP) programı altında "Avrupalı Seçkin Destinasyonlar - seçme ve farkındalık yaratma" (European Destinations of Excellence - selection and awareness raising) başlıklı teklif çağrısı yapılmıştır.

Proje teklif çağrısının genel amacı; 2007-2011 yılları arasında, "Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN)" konulu teklif çağrılarına katkı yapmış olan ülkelerdeki turizmden sorumlu yerel idareler ve diğer kamu kuruluşlarına, diğer muadil kuruluşlarla ortaklık kurmalarını teşvik etmek için destek sağlamak ve daha önceden EDEN kapsamında proje teklifi sunmamış olan ülkelerdeki turizm idarelerine seçkin destinasyon seçimi konusunda destek olmaktır.

 

Programın Hedefi:

  • - Özellikle daha az bilinenlere vurgu yaparak Avrupalı seçkin turizm destinasyonlarının görünürlüğünü artırmak
  • - Avrupa'nın turist çeşitliliği ve niteliği konusunda farkındalık yaratmak
  • - Tüm Avrupa ülke ve bölgelerini teşvik etmek
  • - Turizm sektöründeki mevsimsellik ve tıkanıklık sorunlarıyla mücadele etmek, turist akımını daha az bilinen destinasyonlara yönlendirmek
  • - Sürdürülebilir turizm oluşumlarını ödüllendirmek
  • - Avrupa düzeyinde iyi uygulamaların yaygınlık kazanmasını sağlamak için bir platform oluşturmak
  • - Diğer destinasyonların da sürdürülebilir turizm geliştirme modellerini benimsemelerini sağlamak adına ödüllendirilmiş destinasyonlar arasında iletişim ağları oluşturmak

EDEN programının genel hedefi, Avrupa'nın turizm destinasyonlarının değer, çeşitlilik ve ortak niteliklerine dikkat çekmek ve ekonomik kalkınmanın turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini gözeterek sağlandığı destinasyonları teşvik etmektir.

 

Hibe Miktarı ve Oranı:

Bu proje teklif çağrısı için öngörülen toplam hibe miktarı 1.500.000 Avro'dur. Ayrıca, hibe programı çerçevesinde faydalanıcılara hazırlamış oldukları projelerin toplam uygun maliyetlerinin %75'ini  ve proje başına  50.000 Avro'yu geçmeyecek miktarda hibe desteği sağlanacaktır. Her bir katılımcı ülke için bir proje desteklenecektir.

 

Kimler Başvurabilir:

Proje teklif çağrısı AB üyesi ülkelere, AB'ye aday ülkelere ve Avrupa Ekonomik Alanı üyesi EFTA (European Free Trade Association - Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkelerine ve Topluluk Programlarına katılımlarını düzenleyen Çerçeve Antlaşmalar'a uygun olduğu ölçüde Sırbistan, Karadağ ve Arnavutluk ile anlaşmalar izin verdiği ölçüde İsrail gibi üçüncü ülkelere  açıktır.

Başvurular projeye katılma yeterliliğine sahip ülkelerin turizm ile ilgili işlerinden sorumlu ulusal idareleri ile bunların yazılı muvafakatleri alınmak kaydıyla kamu kesiminin diğer turizm ofisleri tarafından yapılabilir. 

Başvurular için son tarih 1 Temmuz  2011 (Brüksel yerel saati ile) saat 17.00 olarak belirlenmiştir. Bu çağrı için başvurular elektronik ortamda yapılmayacaktır. Ayrıca güvenlik sebebiyle başvuru mektuplarının elden iletilmesi mümkün değildir.

 

Program ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru dokümanlarına Avrupa Komisyonu İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü'nün web sayfasından ulaşılabilir.

 

Program hakkında detaylı bilgi programı ülkemizde yürütmekle yetkili kuruluş Bilim, Sanayi ve teknoloji Bakanlığının web sayfasından temin edilebilir.


Güncelleme: 02/08/2011 / Hit: 5,693