ENGLISH
  Güncelleme: 11/05/2018

(Fasıl 25) Bilim ve Araştırma

Bilim ve Araştırma Faslı kapsamında üye devletlerin, Araştırma ve Teknoloji Geliştirme alanındaki Topluluk hedef ve aktivitelerine yönelik uygulama kapasitelerini sağlamaları beklenmektedir. Fasıl, AB mevzuatının ulusal yasalara aktarılmasını gerektiren bir fasıl değildir.
 "Bilim ve Araştırma" faslı kapsamındaki uygulama kapasitesi, Türkiye'nin araştırma alanındaki Topluluk Programları'na (Çerçeve Programı) etkin katılımı için gerekli koşulların mevcut olması ile ilgilidir.

Bir diğer husus da Avrupa Araştırma Alanı ile entegrasyonun performansıdır. Aday ülkelerden, bu Fasıl altında Avrupa Araştırma Alanına entegrasyonlarını sağlama yolunda adımlar atması ve AB'nin bilim ve araştırma hedefleri yolunda ilerleme sağlamaları beklenilmektedir.Mevcut Durum ve Fasıl Kapsamında Yapılan Çalışmalar:

25 no'lu müzakere başlığı olan "Bilim ve Araştırma"Faslı, 12 Haziran 2006 tarihinde müzakereye açılmış ve yine aynı gün geçici olarak kapatılmıştır.

Türkiye'de bilim, teknoloji ve yenilik alanında son yıllarda sağlanan siyasal sahiplenmenin ve ulusal mutabakat ve stratejik yaklaşımla oluşturulan ivmenin, milli güç unsurlarını destekleyerek AB sürecine de kuvvet kattığı değerlendirilmektedir. Zira kapanmış tek fasıl olan Bilim ve Araştırma'daki performansımızın diğer alanlar için de bir gösterge niteliği taşıdığı düşünülmektedir.

Son 10 yılda Türkiye, bir yandan kendi doğal gelişim sürecini hızlandırırken, bir yandan da AB'nin temel stratejilerini göz önünde bulundurarak kendisine en uygun kalkınma stratejisini oluşturmuştur. Araştırma ve Geliştirme'ye (Ar-Ge) büyük yatırımlarda bulunmuş ve bu çalışmalar kısa sürede meyvelerini vermeye başlamıştır. Türkiye, 2002-2013 yılları arasında, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'dan Ar-Ge'ye ayrılan yüzdenin artışı sıralamasında 23 AB ülkesini geride bırakarak 5. sıraya yerleşmiştir. 2003'ten 2013'ye Ar-Ge harcamaları 3.5 kat artmış ve 2013 verilerine göre Türkiye'de 14 Milyar TL'nin üstünde Ar-Ge harcaması yapılmıştır.

 2003'te %24 olan özel sektör Ar-Ge harcamaları payı da, 2013'de %47'lere kadar artmış bulunmaktadır. Ülkemiz, hızla, bu alandaki AB ortalamalarını da yakalamak üzere emin adımlarla ilerlemektedir.

Bilim ve teknoloji alanındaki bu ilerlemeleri gerçekleştirecek asli unsurun insan gücü olduğunu kavramış olan Türkiye, bu bağlamda, 2002'den 2013'e kadar olan süreçte araştırmacı sayısını %300 oranında artırarak Avrupa sıralamasında artış hızına göre ilk basamağa yerleşmiştir.

Ulusal Bilim ve Araştırma kapasitesini artırmak amacıyla bugüne kadar 57 adet -çeşitli tematik alanlara özel- araştırma merkezi kurulmuştur. Bu altyapıların, Avrupa'daki muadilleri ile entegre edilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye ayrıca, Avrupa Araştırma Alanı organları içerisindeki rolünü daha aktif hale getirmek için çalışmakta, bu amaçla, tüm COST (Cooperation in Science and Technology) ve ERA (European Research Area) faaliyetlerine etkin bir şekilde katılım sağlamaktadır. Avrupa Araştırma Alanı'nın yönetişiminden sorumlu kurum ve kuruluşlara gözlemci sıfatıyla davet edilen tek aday ülke de yine Türkiye'dir.

 Bu bağlamda Türkiye, AB Araştırma ve Geliştirme için Çerçeve Programlarına 2002 yılından bu yana katılım sağlamaktadır. 2002 yılında 6. Çerçeve Programı ile başlayan katılım süreci, 4 Haziran 2014 tarihinde imzalanan Ufuk 2020 Programına Katılım Anlaşması ile 2020 yılına kadar uzatılmış ve ülkemizden araştırmacıların yaklaşık 80 milyar Avroluk bir kaynağa erişimi sağlanmıştır.

Raporlar:
Türkiye'nin Bilim ve Araştırma Alanında Attığı Önemli Adımlar-Ağustos 2010
Yenilikçilik Birliği Bilgi Notu - Avrupa Birliği 2020 Stratejisi'nin Ar-Ge ve Yenilik Boyutu

Avrupa Birliği Bakanlığı Bünyesinde İlgili Başkanlık:

Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı
Başkan
Telefon
Faks 
E-posta
: Sinan AYHAN
: (312) 218 14 20
: (312) 218 15 81
: sayhan@ab.gov.tr


İlgili Alt Komite Toplantıları:
23 - 24 Kasım 2000 Ankara
2 - 3 Mayıs 2001 Brüksel
30 - 31 Mayıs 2002 Ankara
18 Şubat 2004 Brüksel
6 Haziran 2005 Ankara
17 Ocak 2007 Brüksel
9 Şubat 2009 Brüksel
9 Şubat 2010 Ankara

9 Şubat 2011 Brüksel

9 Şubat 2012 Ankara

26 Mart 2015 Brüksel

 

 Proje Yılı/No

Proje Adı

Faydalanıcı Kuruluş

Bütçe (Milyon€)

Projenin Durumu

 TR 080217

Araştırma ve Geliştirme Kapasitesinin Güçlendirilmesine Destek Projesi

 TÜBİTAK

 2.25

Bitti

Örnek AB 7.Çerçeve Programı Projeleri

 

 

 

 


Güncelleme: 11/05/2018 / Hit: 64,256