ENGLISH
  Güncelleme: 07/02/2023

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55. Maddesine göre, iç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

 

 

Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.

 

 

Bu doğrultuda hazırlanan, Kamu  İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı' na aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

 

 


Güncelleme: 07/02/2023 / Hit: 25,668

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı