ENGLISH
  Güncelleme: 16/03/2018

Performans Programları

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca, kamu idarelerinin; bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon-vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaları öngörülmüştür. 

Bu doğrultuda, kurumlar tarafından, stratejik planlarla uyumlu ve yıllık bütçeleri ile ilişkili, performans programları hazırlanmaktadır. Bakanlığımızda şimdiye kadar 5 (beş) adet performans programı hazırlanmıştır. 

Performans programlarımıza, aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

2010 Yılı Performans Programları (PDF, 0,8MB)

2011 Yılı Performans Programları (PDF, 2MB)

2013 Yılı Performans Programları (PDF, 2MB)

2014 Yılı Performans Programları (PDF, 2MB)

2015 Yılı Performans Programları (PDF, 2MB)

2016 Yılı Performans Programları (PDF, 2MB)

2017 Yılı Performans Programları (PDF, 1MB)

2018 Yılı Performans Programları (PDF, 1MB)

 


Güncelleme: 16/03/2018 / Hit: 11,357