ENGLISH
  Güncelleme: 04/01/2023

Performans Programları

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca, kamu idarelerinin; bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon-vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaları öngörülmüştür. 

Bu doğrultuda, kurumlar tarafından, stratejik planlarla uyumlu ve yıllık bütçeleri ile ilişkili, performans programları hazırlanmaktadır. Bakanlığımızda şimdiye kadar 5 (beş) adet performans programı hazırlanmıştır. 

Performans programlarımıza, aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

2010 Yılı Performans Programı (PDF, 0,8MB)

2011 Yılı Performans Programı (PDF, 2MB)

2013 Yılı Performans Programı (PDF, 2MB)

2014 Yılı Performans Programı (PDF, 2MB)

2015 Yılı Performans Programı (PDF, 2MB)

2016 Yılı Performans Programı (PDF, 2MB)

2017 Yılı Performans Programı (PDF, 1MB)

2018 Yılı Performans Programı (PDF, 1.99 MB)

2019 Yılı Performans Programı (PDF, 2.61MB)

2020 Yılı Performans Programı (PDF, 1.89MB)

2021 Yılı Performans Programı (PDF, 1.89MB)

2022 Yılı Performans Programı (PDF, 1.78MB)

2023 Yılı Performans Programı (PDF, 1.30MB)


Güncelleme: 04/01/2023 / Hit: 22,087

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı