ENGLISH
  Güncelleme: 20/10/2022

Stratejik Plan

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 9.maddesine istinaden, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, kamu idarelerinin beş yıllık dönemleri kapsayan stratejik planlarını hazırlamaları öngörülmüştür.

Bu doğrultuda, başkanlığımız koordinesinde, tüm birimlerin katılımıyla, bir hazırlık çalışması yürütülmüş olup, bunun sonucunda Başkanlığımızın 2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik planı yürürlüğe girmiştir.

Başkanlığımız  2019-2023  dönemini  kapsayan  Stratejik Planı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 06.07.2020 tarihli ve E-34769888-602.04-2387 sayılı uygun görüşü doğrultusunda güncellenmiştir.

2019-2023 Yılı AB Başkanlığı Stratejik Planı  (PDF, 1,42 MB)

 


Güncelleme: 20/10/2022 / Hit: 27,389

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı