ENGLISH
  Güncelleme: 21/09/2023

Faaliyet Raporları

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi ile üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkililerinin, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlamaları hüküm altına alınmıştır.

Bu faaliyet Raporu, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporu Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, tüm kurumlar tarafından 2006 yılından itibaren hazırlanmaya başlamıştır.

Bakanlığımız tarafından hazırlanan faaliyet Raporuna, aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

2007 Yılı İdare Faaliyet Raporu (PDF, 5MB) 

2008 Yılı İdare Faaliyet Raporu (PDF, 2MB) 

2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu (PDF, 59MB)

2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu (PDF, 5MB) 
2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu (PDF, 3.MB) 

2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu (PDF, 2MB) 
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu (PDF, 10MB) 

2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu (PDF, 10MB) 

2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu (PDF, 7MB) 

2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu (PDF, 2,33 MB)

2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu (PDF, 7,30 MB) 

2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu (PDF, 2 MB) 

2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu (PDF, 2.343 MB) 

2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu (PDF, 2.343 MB) 

2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu (PDF, 3.8 MB)

2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu (PDF, 2,76 MB)


Güncelleme: 21/09/2023 / Hit: 24,798

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı