ENGLISH
  Güncelleme: 11/05/2018

Faaliyet Raporları

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi ile üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkililerinin, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlamaları hüküm altına alınmıştır.

Bu faaliyet raporları, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, tüm kurumlar tarafından 2006 yılından itibaren hazırlanmaya başlamıştır.

Bakanlığımız tarafından hazırlanan faaliyet raporlarına, aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

2007 Yılı İdare Faaliyet Raporları (PDF, 5MB) 

2008 Yılı İdare Faaliyet Raporları (PDF, 2MB) 

2009 Yılı İdare Faaliyet Raporları (PDF, 59MB)

2010 Yılı İdare Faaliyet Raporları (PDF, 5MB) 
2011 Yılı İdare Faaliyet Raporları (PDF, 3.MB) 

2012 Yılı İdare Faaliyet Raporları (PDF, 2MB) 
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporları (PDF, 10MB) 

2014 Yılı İdare Faaliyet Raporları (PDF, 10MB) 

2015 Yılı İdare Faaliyet Raporları (PDF, 7MB) 

2016 Yılı İdare Faaliyet Raporları (PDF, 2,33 MB) 

2017 Yılı İdare Faaliyet Raporları (PDF, 7,30 MB) 

 

 


Güncelleme: 11/05/2018 / Hit: 12,812