ENGLISH
  Güncelleme: 17/12/2019

Misyon ve Vizyon

MİSYON
“Avrupa Birliği’ne üyelik hedefi doğrultusunda strateji ve politikalar geliştirmek, katılım  sürecini, reformları ve Avrupa Birliği mali yardımlarını yönlendirmek ve ilgili tüm taraflarla gerekli  eşgüdümü sağlamak” ”


VİZYON
“Türkiye’yi Avrupa Birliği üyeliğine taşıyan, üyelikten en üst düzeyde fayda sağlanması için gerekli strateji ve politikaları geliştiren ve Avrupa Birliği politikalarını şekillendiren kurum olmak”

 


Güncelleme: 17/12/2019 / Hit: 17,305

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı