ENGLISH
  Güncelleme: 25/10/2017

> İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)

 

cosme

 

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (Competitiveness of Enterprises and SMEs-COSME) 2014-2020 döneminde, 2.3 Milyar Avroluk bir bütçe ile yürütülen bir Birlik programıdır. Bu program ile Birlik işletmelerinin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ile KOBİ'lerin kurulması ve büyümesi desteklenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda dört temel hedef belirlenmiştir;
 

-KOBİ'lerin finansmana erişimlerinin geliştirilmesi (öz sermaye ve borç finansmanı ile),
-Özellikle Birlik ve aynı zamanda küresel düzeyde pazarlara erişimin geliştirilmesi,
-Birlik işletmelerinin ve özellikle KOBİ'lerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi (turizm sektörü de dahil olmak üzere),
-Girişimcilik ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi.


COSME esasen 2007-2013 döneminde yürütülen Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) alt bileşenlerinden olan Girişimcilik ve Yenilik Programının (EIP) devamı niteliğindedir. Öte yandan EIP altında yer alan ve KOBİ'lere ilişkin yenilikçilik destekleri, Ufuk 2020 Programına aktarılmıştır. Bu çerçevede daha önce EIP altında yer alan yenilikçilik politikalarının öğreniminin kolaylaştırılması, yenilikçilik ve yenilikçilik odaklı hizmetlerle KOBİ'lerin büyümesinin desteklenmesine yönelik Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında sağlanan destekler Ufuk 2020 Programının "KOBİ'lerde Yenilikçilik" çalışma programı altında desteklenecektir.

İklim değişikliği ile mücadele yaygınlaştırılması amacıyla Birlik bütçesinin %20'si iklim-odaklı hedeflere ayrılmıştır. Bu bağlamda bu program altında düşük karbon, zorlu iklim koşullarına dirençli, enerji ve kaynak verimliliğine dayalı ekonominin duyurulması ve yaygınlaştırılmasına ilişkin işletmelere destek sağlanmaktadır.

İklim eylemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Birlik bütçesinin %20'si iklim-odaklı hedeflere ayrılmıştır. Bu bağlamda bu program altında düşük karbon, iklim-dirençli, enerji ve kaynak verimliliğine dayalı ekonominin duyurulması ve yaygınlaştırılmasına ilişkin işletmelere destek sağlanmaktadır.
 

KOBİ'lerin Finansmana Erişimlerinin Geliştirilmesi


Küçük işletmeler büyüme ve yenilikçiliğe yönelik faaliyetlerini desteklemek için gerekli mali kaynağa ulaşmada büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunun giderilmesi için COSME altında 2 adet mali araç sunulmaktadır.

 

1. Kredi Garanti Desteği