ENGLISH
  Güncelleme: 31/10/2017

> Erasmus+

ERASMUS+ PROGRAMI (2014-2020)

Erasmus+ Programı 2018 çağrıları yayınlandı (detaylı bilgi). 

Erasmus+ Programı, bireysel yeteneklerin ve istihdam edilebilirliğin artırılmasının yanısıra eğitim, öğretim ve gençlik faaliyetlerinin modernize edilmesini hedeflemektedir. 

Programa ayrılmış olan 14.7 milyar Avroluk bütçesiyle:

-4 milyondan fazla kişiye, eğitim, öğretim, iş tecrübesi ve gönüllü çalışma faaliyetleri altında hareketlilik fırsatı,

-Eğitim, öğretim ve gençlik çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşlara, bu alanlarda günümüzde karşılaşılans sorunların  çözümüne yönelik ortaklık kurma fırsatları sunmaktahdır.

Program aynı zamanda, spor alanında karşılaşılmakta olan şike, doping, şiddet ve ırkçılık gibi sorunların da çözümüne katkı sunmayı amaçlamaktadır. 

Erasmus’un +’sı Türkiye’nin AB’ye Açılan Kapısı


Program Faaliyetleri:

Erasmus+ Program faaliyetleri, Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği ve Politika Reformuna Destek adları altında 3 temel bileşene ayrılmıştır. Bunların yanısıra, Spor Destekleri ve Jean Monnet özel programı da Erasmus+ altında desteklenecektir. 

BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

Erasmus+ Programı; 4 milyondan fazla kişi için AB sınırları içinde ve/veya dışında bireylere öğrenme fırsatları sağlıyor. Hareketlilik faaliyetleri; Eğitim, Öğrenim/Öğretim, Staj, Profesyonel gelişim, Gençlik aktiviteleri ve Gönüllü çalışmalar başlıkları altında gerçekleştirilmektedir. 

Yükseköğretim alanında ise; program ülkelerindeki yararlanıcılar, Avrupa sınırları içerisinde veya dünyanın herhangi bir yerindeki yükseköğretim kurumlarında eğitim alma ve ders verme fırsatına sahip olacaklar. 

YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ

Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği; eğitim kurumları, gençlik örgütleri, iş dünyası, yerel/ bölgesel otoriteler ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim, öğretim ve gençlik aktiviteleri bağlamında kurumsal işbirlikleri (ortaklıklar) oluşturulmasına fırsat vermektedir. Bu ortaklıklar yoluyla yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, yaratıcılık, girişimcilik ve istihdam edilebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

Ortaklıklar kurularak işbirliği halinde gerçekleştirilecek projeler, ülke merkezli (başvuruların Ulusal Ajanslara yapıldığı) ve merkezi faaliyetler (başvuruların doğrudan Brüksel'deki yürütüme ajansına yapıldığı) olarak sınıflandırılmaktadır. 

Stratejik Ortaklıklar 
Sektörel Beceri Ortaklıkları (Merkezi)
Bilgi Ortaklıkları (Merkezi)

POLİTİKA REFORMUNA DESTEK

Merkezi faaliyetlerin gerçekleşeşebileceği Politika Reformuna Destek; bilimsel temellere dayalı politika yapımının teşvik edilmesi ve bu alanda iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla Erasmus+ Programının ana eylemlerinden biri olarak belirlenmiştir. Politika Reformuna Destek başlığı altında bir yandan AB üyesi ülkelerdeki politika reformunun desteklenmesi, diğer yandan AB üyesi olmayan ülkelerle bu alanda işbirliği ve iyi uygulamaların paylaşılması mümkün olabilecektir.

SPOR DESTEKLERİ

Spor desteklerinin genel amacı; Avrupa spor boyutunun sistematik olarak geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Spor destekleri kapsamında, spor ile ilgili alanlardaki İşbirliği Ortaklıklarının kurulmasına ve kâr amacı gütmeyen spor etkinliklerinin düzenlenmesine destek sağlanacaktır. 

JEAN MONNET PROGRAMI

Jean Monnet Programı Avrupa bütünleşmesi alanında yükseköğretim kurumları düzeyindeki çalışmaları desteklemeyi amaçlamaktadır. Aşağıda yer alan faaliyetler Jean Monnet Programı kapsamında desteklenebilecektir:

 • Jean Monnet Akademik Modülleri (öğretme ve araştırma)
 • Jean Monnet Kürsüleri (öğretme ve araştırma)
 • Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri (öğretme ve araştırma)
 • Kuruluş ve Derneklere Jean Monnet Desteği
 • Jean Monnet Ağları (akademik camia ile politika tartışmaları)
 • Jean Monnet Projeleri (akademik camia ile politika tartışmaları)
   
 • Erasmus+ Programından Kimler Yararlanabilir?
 • Yükseköğretim alanında; üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim çalışanları,
 • Mesleki eğitim alanında; meslek okulları öğrencileri, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar,
 • Okul eğitimi alanında; ilk ve ortaöğretim öğrencileri, okul liderleri, öğretmenler ve okul çalışanları,
 • Yetişkin eğitimi alanında; öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları,
 • Gençlik alanında; 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları, gençlik kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları,

Özetle, her yaş ve her kesimden bireyler ile her düzeyden kurum ve kuruluşlar programdan faydalanabilir.

Ülkemizde Programın ulusal koordinatörlüğü AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Program hakkındaki detaylı bilgilere aşağıdaki internet adresinden ulaşılması mümkündür.

Ulusal Ajans

Erasmus+ Programı Kurucu Tüzüğü


Güncelleme: 31/10/2017 / Hit: 116,289

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı