ENGLISH
  Güncelleme: 25/10/2017

> İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)

 

cosme

 

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (Competitiveness of Enterprises and SMEs-COSME) 2014-2020 döneminde, 2.3 Milyar Avroluk bir bütçe ile yürütülen bir Birlik programıdır. Bu program ile Birlik işletmelerinin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ile KOBİ'lerin kurulması ve büyümesi desteklenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda dört temel hedef belirlenmiştir;
 

-KOBİ'lerin finansmana erişimlerinin geliştirilmesi (öz sermaye ve borç finansmanı ile),
-Özellikle Birlik ve aynı zamanda küresel düzeyde pazarlara erişimin geliştirilmesi,
-Birlik işletmelerinin ve özellikle KOBİ'lerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi (turizm sektörü de dahil olmak üzere),
-Girişimcilik ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi.


COSME esasen 2007-2013 döneminde yürütülen Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) alt bileşenlerinden olan Girişimcilik ve Yenilik Programının (EIP) devamı niteliğindedir. Öte yandan EIP altında yer alan ve KOBİ'lere ilişkin yenilikçilik destekleri, Ufuk 2020 Programına aktarılmıştır. Bu çerçevede daha önce EIP altında yer alan yenilikçilik politikalarının öğreniminin kolaylaştırılması, yenilikçilik ve yenilikçilik odaklı hizmetlerle KOBİ'lerin büyümesinin desteklenmesine yönelik Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında sağlanan destekler Ufuk 2020 Programının "KOBİ'lerde Yenilikçilik" çalışma programı altında desteklenecektir.

İklim değişikliği ile mücadele yaygınlaştırılması amacıyla Birlik bütçesinin %20'si iklim-odaklı hedeflere ayrılmıştır. Bu bağlamda bu program altında düşük karbon, zorlu iklim koşullarına dirençli, enerji ve kaynak verimliliğine dayalı ekonominin duyurulması ve yaygınlaştırılmasına ilişkin işletmelere destek sağlanmaktadır.

İklim eylemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Birlik bütçesinin %20'si iklim-odaklı hedeflere ayrılmıştır. Bu bağlamda bu program altında düşük karbon, iklim-dirençli, enerji ve kaynak verimliliğine dayalı ekonominin duyurulması ve yaygınlaştırılmasına ilişkin işletmelere destek sağlanmaktadır.
 

KOBİ'lerin Finansmana Erişimlerinin Geliştirilmesi


Küçük işletmeler büyüme ve yenilikçiliğe yönelik faaliyetlerini desteklemek için gerekli mali kaynağa ulaşmada büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunun giderilmesi için COSME altında 2 adet mali araç sunulmaktadır.

 

1. Kredi Garanti Desteği

COSME bütçesiyle, finansal aracı kuruluşlar için garanti ve kontr-garantiler geliştirilerek, KOBİ’lere daha çok kredi ve finansal kiralama desteği vermelerini sağlamaktadır. Bu destek aynı zamanda KOBİ’lerin borç finansmanı portfolyolarını da güvence altına almaktadır. Riskin paylaşılmasıyla daha çok KOBİ’ye ulaşılmakta ve borç finansmanına erişimi kısıtlı olan KOBİ’lere yönelik fonun arttırılması sağlanacaktır.

 

2. Büyüme İçin Özsermaye Desteği

COSME bütçesiyle, büyüme aşamasındaki ve özellikle sınır-ötesinde çalışan KOBİ’lere, risk sermayesi ve ara finansman sağlayan fonlara yatırım yapılabilecektir. Fon yöneticileri ticari temelde çalışarak, büyüme potansiyeli en yüksek KOBİ’lere yönelik yatırımların yapılmasını sağlayacaktır.

 

İşletmelerin Desteklenmesi


 

Girişimciler ve işletmeler, AB'nin büyümesi ve küreel düzeydeki rekabet edebilirliğini sağlayabilmesi için temel unsurlardan birisidir. Bu çerçevede girişimciliğin desteklenmesi ve girişimcilik kültürü COSME'nin hedeflerinden birisidir.

 

İş Yaratılması ve Büyüme İçin Daha iyi Şartların Sağlanması


 

İşletmeler üzerindeki idari yüklerin azaltılması ve ticari faaliyetlerin daha iyi işleyebileceği bir iş ortamının yaratılması gerek AB'nin KOBİ politikalarının gerekse COSME'nin ana unsurlarındandır.

Pazara Erişim


Tüm işletmeler, bölgelerinde bulunan Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumları aracılığı ile 600 kurum ve 54 ülkede 2 milyondan fazla KOBİ ile işbirliği içine girebilirler.Türkiye’ de 7 bölgede KOSGEB, Sanayi - Ticaret Odaları ve üniversitelerden oluşan Konsorsiyumlar bünyesindeki 35 Merkez ile KOBİ’ lere hizmet sunulmaktadır. Bu konsorsiyumlar;

1. AB müktesebatına ve Birlik programlarına ilişkin bilgi sağlamakta,
2. AB veya dünyada iş ortağı bulmanıza yardımcı olmakta,
3. Finansmana erişim konusunda destek sağlamakta,
4. Yenilikçilik ve teknoloji transferi konusunda destek sağlamakta,
5. AB müktesebatına ilişkin KOBİ’lerin görüşlerinin alınmasını sağlamaktadır.

Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumlarına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Şirketinizi uluslararasılaştırmak istiyorsanız, ulusal otoriteler tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin portala tıklayınız.

COSME Programı Kurucu Tüzüğü 


Güncelleme: 25/10/2017 / Hit: 51,244

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı