ENGLISH
  Güncelleme: 24/06/2019

AB Başkanlığı Projeleri

Proje Uygulama Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Program ve Projelerin bir kısmı aşağıda özetlenmiş olup, daha kapsamlı bilgiye sol sütunda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

Jean Monnet Burs Programı

25 yılı aşkın süredir yürütülen ve Türkiye’nin AB müktesebatı konusunda donanımlı beşeri sermayesine katkıda bulunmayı hedefleyen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'deki en köklü ve prestijli burs programlarından biridir.

1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan bir anlaşma ile oluşturulan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'de AB uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili çok çeşitli alanlarda uzman yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır. Jean Monnet Bursları, Türkiye'deki kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları ile üniversite öğrencileri ve üniversitelerin akademik ve idari personeline AB üyesi ülkelerde lisansüstü öğrenim görme imkânı sunmaktadır.

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi V (2019-2020)

IPA’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde hayata geçirilen Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu V (CSD-V) kapsamında Türkiye’den ve AB üyesi/AB’ye aday ülkelerden STK’ların ortaklaşa uygulayacakları 40 diyalog projesine toplam 7 milyon avro destek sağlandı. Hibe alan projeler diyalog geliştirme ve iş birliği temalarına odaklanmakla birlikte engelliler, yaşlılar, mülteciler gibi dezavantajlı gruplara yönelik sosyal konularda da çalışmalar yapıyor. Projeler toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık, tarım, gıda ve çevre gibi alanlarda uygulanıyor. Projelerin koordinatör faydalanıcılarının 32’si Türkiye’den, 7’si AB üyesi ülkelerden ve 1’i aday ülke statüsünde bulunan Bosna Hersek’ten. (4’ü İtalya, 2’si Yunanistan, 1’i Polonya ve 1’i Bosna-Hersek). Hibe programı kapsamındaki projelerde koordinatör faydalanıcı veya eş-faydalanıcı olmak üzere aşağıdaki ülkelerden STK’lar katılıyor.


Güncelleme: 24/06/2019 / Hit: 228,984