ENGLISH
  Güncelleme: 10/06/2024

Jean Monnet Burs Programı

(Değerlendirici özgeçmiş şablonu için lütfen tıklayınız.) 

Ülkemizin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik sürecinde, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özel sektöre, sivil toplum örgütlerimizden üniversitelere toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple, ülkemizde AB ve AB müktesebatı ile ilgili konuları takip edebilen ve bu konularda uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde Jean Monnet Burs Programı oluşturulmuştur.

1990-1991 akademik yılında ilk bursiyerlerine AB üyesi ülkelerde öğrenim görme imkânı sağlayarak hayata geçen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin en uzun soluklu AB projelerinden biridir. Aradan geçen süreçte 2500'den fazla kişi Jean Monnet Bursundan yararlanarak AB üyesi ülkelerde, AB ve AB müktesebatı ile ilgili konularda ve lisansüstü düzeyde akademik programlara katılma şansına kavuşmuştur.

Bursun Amacı: Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi kişi sayısının artırılmasını ve gerekli idari kapasitenin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Bursun Kapsamı: Jean Monnet Burs Programı, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili konularda AB üye devletlerinde gerçekleştirilecek akademik çalışmaları desteklemektedir. Bu bağlamda, AB müktesebatı kapsamında yer alan ve aşağıda sıralanan alanlarda yapılacak çalışmalar için burs verilmektedir: 

 • Malların Serbest Dolaşımı
 • İşçilerin Serbest Dolaşımı
 • İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
 • Sermayenin Serbest Dolaşımı
 • Kamu Alımları
 • Şirketler Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Rekabet Politikası
 • Mali Hizmetler
 • Dijital Dönüşüm ve Medya
 • Tarım ve Kırsal Kalkınma
 • Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
 • Balıkçılık
 • Taşımacılık Politikası
 • Enerji
 • Vergilendirme
 • Ekonomik ve Parasal Politika
 • İstatistik
 • Sosyal Politika ve İstihdam
 • İşletmeler ve Sanayi Politikası
 • Trans-Avrupa Şebekeleri
 • Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
 • Yargı ve Temel Haklar
 • Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
 • Bilim ve Araştırma 
 • Eğitim ve Kültür
 • Çevre ve İklim Değişikliği
 • Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
 • Gümrük Birliği
 • Dış İlişkiler
 • Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları
 • Mali Kontrol

Burs Programının Hedef Kitlesi: Kamu sektörü çalışanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversite son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personeli programa başvuru yapabilmektedir.

Başvuru Koşulları: Jean Monnet Burs Programı için her yıl bir duyuru metni yayımlanmaktadır. Adayların başvuru koşullarına ilişkin bilgi almak üzere söz konusu duyuruyu detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Burs Miktarı:

Burs miktarının kapsamı şöyledir:

 • Okul ücreti (okul ücretinin 22.000 Avro'ya kadar olan bölümü),
 • Yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler, vb.-gidilecek ülkeye göre değişmekte ve bursun süresine göre hesaplanmaktadır, lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyiniz),
 • Çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (3500 Avro) (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar için kullanılmak üzere).

Burslar aylık olarak ödenmemektedir. Burs miktarının %90’ı sözleşmeler imzalandıktan sonra, geriye kalan %10’u ise eğitim programı tamamlanıp kapanış işlemleri yapıldıktan sonra ödenmektedir.

Jean Monnet Bursu yalnızca bursiyerin masraflarını karşılayacak düzeyde belirlenmiş olup, ailesi ile birlikte gidecek olanlara ek bir ödenek verilmemektedir.

Öğrenimini başarıyla tamamlayamayan veya sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen adaylardan, aldığı bursun tamamını veya bir kısmını iade etmesi istenecektir.

EV SAHİBİ ÜLKE

AYLIK ÖDENEK (AVRO)

Almanya

1450

Avusturya

1600

Belçika

1550

Bulgaristan

700

Çekya

950

Danimarka

1950

Estonya

1150

Finlandiya

1750

Fransa

1450

GKRY

1300

Hırvatistan

850

Hollanda

1600

İrlanda

1950

İspanya

1350

İsveç

1850

İtalya

1350

Letonya

1050

Litvanya

900

Lüksemburg

2050

Macaristan

850

Malta

1200

Polonya

750

Portekiz

1200

Romanya

700

Slovakya

1100

Slovenya

1200

Yunanistan

1150

Detaylı Bilgi için:

info@jeanmonnet.org.tr

www.jeanmonnet.org.tr

Bizi Takip Edin:

Facebook: www.facebook.com/jeanmonnetbursprogrami

Instagram: instagram.com/jeanmonnetbursu/

X: twitter.com/jeanmonnetbursu

Linkedin: linkedin.com/company/jeanmonnetbursu

Youtube: youtube.com/jeanmonnetbursu


Güncelleme: 10/06/2024 / Hit: 260,475

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı