ENGLISH
  Güncelleme: 22/04/2014

*Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından AB sürecinin yerel düzeyde daha iyi anlaşılması ve kamuoyunun AB ile ilgili konularda doğru bilgiye sahip olabilmesi, AB'ye katılım sürecinde gerçekleştirilen projelerin tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB'ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi amacıyla "Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi" 2010 yılının başı itibarıyla uygulamaya geçirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı'nın 26 Ocak 2010 tarih ve 2010/6 sayılı Genelgesi ile çalışmalara başlanmıştır. Genelge çerçevesinde her ilde bir vali yardımcısı "İl AB Daimi Temas Noktası" olarak belirlenmiş; vali veya "İl AB Daimi Temas Noktası" olarak görevlendirilen vali yardımcısının başkanlığında üç ayda bir toplanacak olan "Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulları" oluşturulmuştur. Valilikler bünyesine "AB birimleri" görevlendirilmiştir. Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi'ne ivme kazandırmak, valiliklerde kurulmuş olan AB birimlerinin altyapısının güçlendirmek, teknik kapasitelerini ve etkinliklerini artırmak amacıyla "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı" geliştirilmiştir.

 

Detaylı Bilgi için:

http://www.yereldeab.org.tr/


Güncelleme: 22/04/2014 / Hit: 16,010

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı