ENGLISH
  Güncelleme: 24/01/2022

IPA

IPA I DÖNEMİ

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın 2007-2013 yıllarını kapsayan I. dönemi ülkemizin;

  • AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi
  • Ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması

hedefleri çerçevesinde yürütülmüştür.

Bu doğrultuda ülkemize tahsis edilen toplam 4.7 milyar avroluk AB fonu aşağıda belirtilen beş bileşen kapsamında ilgili kuruluşlarımızca kullanılmıştır.

 

IPA Bileşenleri

  1. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma
  2. Sınır Ötesi İşbirliği
  3. Bölgesel Kalkınma
  4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
  5. Kırsal Kalkınma (IPARD)

 

I. Bileşen kapsamında AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasite geliştirme projeleri fonlanırken, II. Bileşen ile sınır bölgelerinde ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik işbirliğini hedefleyen çalışmalar yapılmıştır.

III. Bileşen olan Bölgesel Kalkınma kapsamında yürütülen “çevre” “ulaştırma” ve “bölgesel rekabetedebilirlik” Operasyonel Programları kapsamında, sırasıyla, atıksu, içme suyu ve entegre katı atık altyapı projeleri, demiryolu altyapı projeleri ve KOBİ’ler, Sanayi Altyapısı, Araştırma-Geliştirme, İnovasyon, Bilgi Toplumu ve Turizm alanlarındaki projelere mali destek sağlanmıştır. Söz konusu programlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve AltYapı Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sorumluluğunda yürütülmüştür.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen, IV. Bileşen altındaki İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının büyük bölümü hibe programlarından oluşmakta olup istihdam, eğitim, hayat boyu öğrenme ve sosyal içerme alanlarındaki projeleri destekleyerek, bilgi toplumuna geçiş sürecinde istihdam olanaklarını artırmış ve sosyal uyumu teşvik etmiştir.

V. Bileşen kapsamında ise Tarım ve Orman  Bakanlığınca Kırsal Kalkınma Programı yürütülmüştür. Bu kapsamda tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım alanlarında faaliyet gösteren işletmelere, üretici bireylere, kooperatiflere ve üretici birliklerine hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlanmıştır.

 

  

 

 Güncelleme: 24/01/2022 / Hit: 9,985

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı