ENGLISH
  Güncelleme: 01/06/2017

Ankara AB'ye Hazırlanıyor Projesi

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar, valiliğe bağlı il müdürlükleri ve Ankara ili Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu (AB UDYK) üyesi kuruluşların AB müktesebatı ve uyum süreci ile AB mali yardımları hakkında bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi 27 Mart 2012 tarihinde imzalanan protokolle hayata geçirilmiştir.

Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi kapsamında çeşitli AB Müktesebat başlıklarında 8 seminer ve yerel yönetimler tarafından başvuru yapılabilecek AB hibe programına yönelik 4 tematik Proje Hazırlama Eğitimi gerçekleştirilecektir. Ayrıca “Ankara İli En Başarılı Proje” yarışması ve Ankara ilinde uygulanmış veya uygulanmakta olan AB tarafından finanse edilen başarılı proje örneklerinin yer alacağı “Proje Fuarı” düzenlenecektir. Bunların yanında “Ankara İlinde Desteklenen AB Projeleri” adı altında bir yayın hazırlanacaktır. Bunlara ek olarak Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri gerçekleştirilecektir.


Güncelleme: 01/06/2017 / Hit: 15,268

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı