ENGLISH
  Güncelleme: 26/06/2014

> Fiscalis 2020

Program bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda, vergilendirme ve vergi denetimi alanlarında çalışan kamu personelinin Birlik müktesabatı ve üye devletlerde uygulanması hakkında ortak bir standardı yakalamalarının sağlanması, üye devletler arasında etkin, verimli ve kapsamlı bir işbirliği ortamı oluşturulması, hem idarenin hem de mükelleflerin ihtiyaçlarını dikkate alan iyi uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ve aday ülkelerin katılım sürecinde vergilendirme alanındaki Birlik müktesabatı uyumu ve idari kapasitesinin geliştirilmesi için gerekli ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlanmaktadır. Program bütçesi 243 milyon Avrodur. 

Program doğrudan vatandaşlarımıza finansman desteği sağlamamakta, Maliye Bakanlığı başta olmak üzere, doğrudan vergilendirme alanında çalışan kurumlarımızın kapasite geliştirmelerine destek olmaktadır. 

Fiscalis 2020 Programı Kurucu Kararı 


Güncelleme: 26/06/2014 / Hit: 35,389

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı