ENGLISH
  Güncelleme: 16/04/2012

Kırsal Ekonomik Çeşitlilik (KEÇ) Örnek Çilek Yetiştirme

Tarım ve Balıkçılık Projeleri Anasayfa


KIRSAL EKONOMİK ÇEŞİTLİLİK – ÖRNEK ÇİLEK YETİŞTİRME PROJESİ

 

"Kırsal Ekonomik Çeşitlilik - Örnek Çilek Yetiştirme Projesi” Projesi, Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II Tarım & Balıkçılık Bileşeni Altında yer almaktadır. Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yürütülmekte olan projenin ortaklığını, Dep. Of Environmental And Crop Science, Marche Polytechnic University üstlenmektedir.

 

Toplam bütçesi 181.119,28 Avro olan " Kırsal Ekonomik Çeşitlilik - Örnek Çilek Yetiştirme Projesi " projesinin uygulanma süresi 18 aydır.

  

Projenin resmi internet sitesine www.duzceilozelidaresi.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Türkiye ve Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu II Projesi hakkında detaylı bilgi için http://www.csdproject.net/ internet sitesini ziyaret ediniz.

 

 

 RURAL ECONOMIC DIVERSIFICATION OF BERRY DEMONSTRATION – ANCHOR PROJECT

 

"Rural Economic Diversification of Berry Demonstration – Anchor Project" is carried out within the Turkey and European Union Civil Society Dialogue II, Agriculture and Fishery grant scheme. The grant beneficiary of the project is Duzce General Secretariat of Provincial Private Administration from Duzce and the project partner is Dep. Of Environmental And Crop Science, Marche Polytechnic University from Italy.

 

Total budget of the " Rural Economic Diversification of Berry Demonstration – Anchor Project" is 181.119,28 Euros and the duration of the project is 18 months.

 

The official web-site of the project is: www.duzceilozelidaresi.gov.tr

 

For detailed information on Turkey and European Union Civil Society Dialogue II Project, please visit http://www.csdproject.net/

<<< Avrupa Kültür Koridoru: Çorlu- Sakar Projesi Tarım ve Balıkçılık Projeleri Anasayfa

Farklı Renkler Bir Arada Projesi >>>


Güncelleme: 16/04/2012 / Hit: 22,138

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı