ENGLISH
  Güncelleme: 10/04/2012

Daha Güvenli Gıda İçin Daha İyi Eğitim


 

Tarım ve Balıkçılık Projeleri Anasayfa

 

 

DAHA GÜVENLİ GIDA İÇİN DAHA İYİ EĞİTİM PROJESİ

 

"Daha Güvenli Gıda için Daha İyi Eğitim" Projesi, Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II Tarım & Balıkçılık Bileşeni altında yer almaktadır. Eskişehir Sanayi Odası tarafından yürütülmekte olan projenin ortakları, Türkiye'den Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Eskişehir Ticaret Borsası; İspanya'dan İnstitute for Training and Public Research ve Fransa'dan Food Industry Technical Coordination Association'dır.

 

Toplam bütçesi 123.092,32 Avro olan " Daha Güvenli Gıda için Daha İyi Eğitim" projesinin uygulanma süresi 13 aydır.

 

Projenin resmi internet sitesine http://www.eso.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Proje ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Türkiye ve Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu II Projesi hakkında detaylı bilgi için http://www.csdproject.net/ internet sitesini ziyaret ediniz.

 

 


 

 

BETTER TRAINING FOR SAFER FOOD PROJECT

 

"Better Training for Safer Food Project" is carried out within the Turkey and European Union Civil Society Dialogue II, Agriculture and Fishery grant scheme. The grant beneficiary of the Project is Eskisehir Chamber of Industry and project partners are Uludag University Department of Food Engineering and Eskişehir Commodity Exchange from Turkey; Institute for Training and Public Research from Spain and Food Industry Technical Coordination Association from France.

 

Total budget of the " Better Training for Safer Food Project" is 123.092,32 Euros and the duration of the project is 13 months.

 

The official web-site of the project is: http://www.eso.org.tr/

 

For detailed information on Turkey and European Union Civil Society Dialogue II Project, please visit http://www.csdproject.net/

 

 Kültür ve Sanat Projeleri Anasayfa

 Tarım ve Balıkçılık Projeleri Anasayfa

 Uzunköprü Tarımsal Sanayi          

Geliştirme Projesi >>>


Güncelleme: 10/04/2012 / Hit: 27,603

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı