ENGLISH
  Güncelleme: 23/09/2022

2007 YILI

Bitki Pasaport Sistemi ve Operatörlerin Kaydı
Bitki Pasaport Sistemi ve Operatörlerin Kaydı için Yazılım ve Donanım Tedariği
Türkiye'nin Balıkçılık Yönetim Sisteminde Stok Değerlendirmesine Giriş
Nitrat Direktifinin Türkiye'de Uygulanması
Nitrat Direktifinin Uygulanması için Teknik Yardım
Nitrat Direktifi Projesinin Uygulanması İçin Ekipman Temini
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının İstatistiki Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının İstatistiki Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Sivil Toplum Diyaloğu-II: Kültür ve Sanat
Sivil Toplum Diyaloğu-II: Balıkçılık ve Tarım
AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi-II
AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu – Kültür Köprüleri (Goethe Institut ile Doğrudan Hibe, İtalyan Kültür Enstitüsü, British Council, Ankara Fransız Enstitüsü)
AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu – Kültür Köprüleri
Kültür Köprüleri Programının Değerlendirilmesini Desteklemek İçin Teknik Yardım
Jean Monnet Burs Programının Devamı
Jean Monnet Burs Programının Devamı-I
Jean Monnet Burs Programının Devamı-II
Türkiye'de Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin (UYK) Güçlendirilmesi

İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi

İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Artırılmasına Yönelik Bilişim Ekipmanları ile Yazılım ve Eğitim Ekipmanlarının Temini
İş Sağlığı Güvenliği Merkezi (İSGÜM) Bölge Laboratuvarlarının Geliştirilmesi
UCTE ile Senkron Çalışma için Türk Güç Sisteminin Frekans Kontrol Performansının Rehabilitasyonu
Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılanma

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme (Orta ve Doğu Avrupa Bölgesel Çevre Merkezi (REC) ile Doğrudan Hibe)

Türkiye'nin En Az Gelişmiş Bölgelerinde Kadın ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi

Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu -IV

Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı-Aşama 1

Sınır Yönetimi Yol Haritasının Geliştirilmesi ve Sınır Kapısı Araştırmasının Yürütülmesi için Teknik Yardım

Türkiye'de Sınır Gözetleme Alanı Araştırmasının Hazırlanmasına Yönelik Teknik Yardım
Prototip Sınır Alanları için Sınır Kontrol ve Gözetleme Ekipmanı Temini
Türkiye'nin Yasadışı Göçle Mücadele Kapasitesine Destek ve Yasadışı Göçmenler için Geri Gönderme Merkezleri Kurulması

İçişleri Bakanlığı'na Uzmanlaşmış Dil Eğitimi Verilmesi

Sığınmacılar ve Mülteciler için Kabul, Tarama ve Barınma Sisteminin (Merkezler) Kurulması
Kabul ve Geri Gönderme Merkezleri İnşaatı Kontrollük Hizmetleri
Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin Güçlendirilmesi

Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Mağdurlarla İlgili Çalışmaların Geliştirilmesi

Askeri Hâkim ve Savcıların İnsan Hakları Konularında Eğitimi

Model Hapishane Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Türkiye'de Cezaevi Reformunun Teşvik Edilmesi (Avrupa Konseyi ile Doğrudan Hibe)

Türkiye'de Örnek Cezaevi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Cezaevi Reformunun Teşvik Edilmesi

Türkiye'de Yerel Yönetim Reformunun Daha Fazla Uygulanmasına Destek (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Doğrudan Hibe)
Gelir İdaresi Başkanlığında Kalite Yönetiminin Tanıtımı için Teknik Yardım
Türkiye'de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi

Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı Kurulması

Kişisel Koruyucu Donanımlara Yönelik Piyasa Gözetimi Destek Laboratuvarı Kurulması İçin Teknik Yardım
Kişisel koruyucu donanımlar için piyasa gözetimi destek laboratuvarı kurulması
Türkiye'de Kalite Altyapısının Güçlendirilmesine Destek

Sınai Mülkiyet Haklarının Uygulanmasının ve Yapılmasının Geliştirilmesi İçin Türkiye'ye Destek

Sosyal Güvenlik Kurumu Kapasite Geliştirme

Milli Eğitim Bakanlığının İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesine 
Avrupa Entegrasyon Sürecini Güçlendirmeye Yönelik Destek Faaliyetleri
Birlik programlarına ve Ajanslarına katılım
Daha güvenli denizler: Türkiye Sahil Radyosunun Yükseltilmesi
Türkiye Sahil Radyosunun Teknik ve Operasyonel Kapasitesinin Artırılması

Türk Demiryolları Reformu

 Güncelleme: 23/09/2022 / Hit: 3,293

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı