ENGLISH
  Güncelleme: 15/11/2022

2) İşçilerin Serbest Dolaşımı

Faslın Kapsamı

İşçilerin Serbest Dolaşımı kavramı, diğer ekonomik faktörler gibi emeğin de herhangi bir engelle karşılaşmadan AB tek pazarında dolaşımını ifade etmektedir. AB tek pazarının 4 temel serbestisinden biridir.   

Bu fasıl altındaki mevzuat, bir işverene bağlı olarak gelir getirici bir işte çalışan her nitelikteki AB üyesi ülke vatandaşı bireylerin diğer bir üye ülkede de çalışma hakkına sahip olmasını ve çalışma koşulları, sosyal yardımlar, vergilendirme konularında o ülke işçileri ile eşit muameleye tabi tutulmasını düzenlemektedir.    

Bu çalışma hakkı diğer üye ülkelerde; iş arama, bu amaçla ikamet ve kalma, aile üyeleriyle biraraya gelme haklarını içermektedir. Bu başlık altında aynı zamanda, sosyal güvenlik sistemine bağlı Birlik vatandaşlarının ve aile bireylerinin bir başka üye ülkeye taşınmaları durumunda üye ülke vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarının kesintiye uğramaması için sosyal güvenliğin koordinasyonu sistemi geliştirilmiştir.   

Kişilerin serbest dolaşımı ilkesi Birliğin temellerinin atıldığı günlere dayanmaktadır. Bu ilke ilk olarak göçmen işçiler ve ailelerine Avrupa işgücü piyasalarına erişim olanağı sağlamak amacıyla uygulanmaya başlanmıştır. Yıllar içinde, bu hak AB ülkelerinde yaşayan herkesi kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bugün, çoğu iç sınır kontrollerinin kaldırılması ile kişiler bir üye ülke içinde hareket edermişçesine Avrupa içinde de serbestçe hareket edebilmektedir. Bu sayede başka bir AB ülkesinde okumak, çalışmak ya da emekli olmak mümkün olmuştur. Bu özgürlüklerin avantajları Avrupa vatandaşlığı ile somutlaştırılmıştır.

2 No’lu İşçilerin Serbest Dolaşımı Faslında Tanıtıcı Tarama Toplantısı 19 Temmuz 2006 tarihinde, Ayrıntılı Tarama Toplantısı ise 11 Eylül 2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tarama sonu raporu henüz resmi olarak tarafımıza iletilmemiştir.

Fasıl Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Tarama Sonu Raporu henüz ülkemize resmi olarak iletilmediği için  bu konudaki çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır.

“Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Arttırılması” Projesi kapsamında, AB’de sosyal güvenliğin koordinasyonu ile ilgili ilgili kurumların katılımı ile eğitimler, çalıştaylar, konferanslar ve çalışma ziyaretleri düzenlenmiş, ayrıca çeşitli broşürler ile Avrupa Birliği’nde Sosyal Güvenliğin Koordinasyonu Terimler Sözlüğü ve Avrupa Birliği’nde Sosyal Güvenlik Hukuku El Kitabı hazırlanmıştır.

Avrupa Sağlık Sigortası Kartı (EHIC) konusunda Sosyal Güvenlik Kurumunun, diğer ilgili kurumların ve tarafların kapasitesinin artırılması amacıyla “Avrupa Sağlık Sigortası Kartı” Projesine 2014 yılının Ekim ayında başlanmış ve 2015 yılı Mart ayında tamamlanmıştır.

Avrupa Komisyonu Bünyesinde İlgili Birim

İşçilerin serbest dolaşımı, İstihdam, Sosyal İlişkiler ve Kapsama Genel Müdürlüğünün (DG Employment, Social Affairs, Skills & Labour Mobility) sorumluluk alanında yer almaktadır.  

İlgili birime ilişkin  ayrıntılı bilgi için:

https://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en

Tarama Toplantıları
Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (19 Temmuz 2006)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (11 Eylül 2006)
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar (PDF Format - 175 KB )

 

İlgili Projeler

Proje Yılı/No

Proje Adı Faydalanıcı Kuruluş Proje Durumu
TR 2007.02.22 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Koordinasyonu Konusunda Sosyal Güvenlik Kurumuna Destek Projesi Sosyal Güvenlik Kurumu Tamamlandı


Güncelleme: 15/11/2022 / Hit: 76,592

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı