ENGLISH
  Güncelleme: 25/01/2023

Erasmus+ Programı

Programın Hedefleri Nelerdir?

AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki programı olan Erasmus+, Avrupa çapında ve ötesinde eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir. Avrupa çapında eğitim, öğretim ve gençlik çalışmalarını modernize etmeyi amaçlayan program aynı zamanda iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşerî ve sosyal sermayenin gelişimine de katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Erasmus+ Programı ilk olarak 1987 yılında, yükseköğretim öğrencilerinin bir ya da iki dönemlik değişimini teşvik etmek üzere öğrenci değişim programı olarak başlamıştır. Program, zaman içerisinde yapısal değişikliklere uğrayarak öğrenci değişiminin yanı sıra okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanlarını da kapsayacak şekilde genişlemiş ve 2013 yılına kadar Socrates, Leonardo da Vinci, Hayat Boyu Öğrenme gibi farklı bileşenler altında uygulanmıştır. 2014-2020 döneminde eğitim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor alanının da ilave edilmesiyle tek program çatısı altında birleştirilmiş ve Erasmus+ adını almıştır. Avrupa Komisyonu tarafından 2021-2027 yıllarını kapsayacak yeni programın adının da Erasmus+ olarak devam etmesi yönünde karar alınmıştır. Erasmus+ Programının bütçesi 2021-2027 döneminde önceki döneme (2014-2020) kıyasla neredeyse iki katına çıkarak 28,4 milyar avroya ulaşmıştır.

Ülkemizin Programa Katılımı

Ülkemiz 2004 yılından bu yana AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki Programlarına katılım sağlamaktadır.

2021-2027 dönemi için Erasmus+  Program katılım anlaşması 27 Ekim 2021 tarihinde imzalanmış ve katılımımız 16 Kasımda Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Programın ulusal koordinatörü Türkiye Ulusal Ajansı’dır.

Programın 2021-2027 döneminde bütün projelerde göz önüne alınacak yatay öncelikleri:

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

Sürdürülebilirlik, Çevre ve İklim

Dijital Dönüşüm

Demokratik Hayata Katılım

Uluslararası Boyut

Program kapsamında farklı yaş grupları ve sektörlerden bireylere bilgi ve deneyimlerini geliştirmek ve paylaşmak için yurt dışında eğitim, öğretim, öğrenim, staj, işbaşı eğitim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ve gönüllü çalışmalar yapma imkânı sunulmaktadır. Erasmus+ okul eğitimi, mesleki eğitim, yükseköğretim, yetişkin eğitimi, gençlik ve spor sektörü dahil olmak üzere hayat boyu öğrenmenin tüm sektörlerindeki eğitim, öğretim, gençlik ve spor kuruluşlarına açıktır. Bununla birlikte Program, kurum ve kuruluşların, faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki yenilikçi ve iyi uygulamaları tecrübe edip uygulamalarına, yurt dışındaki muadilleri ile bir arada kurumsal kapasitelerini artırmalarına ve uluslararası boyuta ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

Avrupa çapında 30 yıldan uzun süredir devam eden yükseköğretim hareketliliği sayesinde üniversite yapılarının uyumlaştırılmasında ve yükseköğretim sistemlerinin uyumluluğunun artırılmasında büyük ilerleme sağlanmıştır. Erasmus+ Programı, “Eğitim ve Öğretim Stratejik Çerçevesi”, “Yükseköğretimin Modernleştirilmesi Hakkında Komisyon Tebliği”, “Gençlik Alanında Yenilenen Avrupa İşbirliği Çerçevesi”, “AB Gençlik Stratejisi (2010-2018)”, “Spor Üzerine Beyaz Kitap”, “Sporda Avrupa Boyutu” ve “Sporda AB İş Planı” gibi AB politika belgeleri üzerine inşa edilmiştir.

Erasmus+ Programı’ndan Kimler Yararlanabilir?

Yükseköğretim alanında; üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim çalışanları,

Mesleki eğitim alanında; meslek okulları öğrencileri, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar,

Okul eğitimi alanında; ilk ve ortaöğretim öğrencileri, okul liderleri, öğretmenler ve okul çalışanları,

Yetişkin eğitimi alanında; öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları,

Gençlik alanında; 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları, gençlik kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları,

Spor alanında; sporla ilgili kamu kuruluşları, sporcuları temsil eden birlik veya kuruluşlar, Olimpiyat Komitesi, ulusal spor ligi, federasyonlar, kulüpler, spor STK’ları…

Kısacası; her yaş ve her kesimden bireyler ile her düzeyden kurum ve kuruluşlar programdan faydalanabilmektedir.

Erasmus+ Programı’nın Yapısı

Erasmus+ Programı 3 Ana Eylem ve 2 Özel Eylem’den oluşmaktadır:

  • Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1)
  • Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2)
  • Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek (KA3)
  • Özel Eylem 1: Jean Monnet Eylemleri
  • Özel Eylem 2: Spor Destekleri

Erasmus+ Programı kapsamında “ülke merkezli” ve “merkezi” faaliyetler yer almaktadır.

  • Ülke Merkezli Projeler: Başvuruları Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılmaktadır.
  • Merkezi Projeler: Başvurular Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na bağlı Eğitim, İşitsel-Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na yapılmaktadır.

Tüm merkezi çağrılara ilişkin güncel teklif çağrılarına Eğitim, İşitsel-Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı’nın sayfasından ulaşılabilmektedir.

Daha fazlasını bilmek ister misiniz?

Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajanslar ve Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı aracılığıyla programı yönetip uygulamaktadır. Erasmus + Programı’nı Türkiye’de Türkiye Ulusal Ajansı koordine etmektedir.

Erasmus+ yolculuğunuzu başlatmak ve ortaklıklar kurmak için aşağıdaki platformları kullanabilirsiniz.

Erasmus+ ile ilgili güncel haberlere Türkiye Ulusal Ajansı web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Erasmus+ Programı 2022 Yılı Rehberi

Erasmus+ Programı 2021-2027 Dönemi Tüzüğü

Programın broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.


Güncelleme: 25/01/2023 / Hit: 29,458

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı