ENGLISH
  Güncelleme: 02/08/2023

Bosna Hersek

Bosna Hersek
Yönetim Şekli:             Cumhuriyet
Başkenti: Saraybosna
Yüzölçümü: 51.209 km2
Nüfus: 3.849.891
Para Birimi: Konvertibl Mark

 

1992 yılında bağımsızlığını ilan eden Bosna Hersek’e Haziran 2013 tarihli Selanik Zirvesi’nde diğer Batı Balkan ülkeleriyle birlikte potansiyel aday ülke statüsü verilmiştir. Bosna Hersek ile AB arasında 2008 yılında imzalanan İstikrar ve Ortaklık Anlaşması 1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşma ile Bosna Hersek’in AB’ye üyelik başvurusu yapmasının önündeki önemli bir engel aşılmış ve ülke 15 Şubat 2016 tarihinde Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusunda bulunmuştur.

2019 yılı Genişleme Strateji Belgesi’nde adaylığın ilanı için henüz erken olduğu belirtilerek, Belgenin ekinde ülkenin adaylık yönünde ilerlemesi için kapsayıcı bir yol haritası sunulmuştur. Bosna-Hersek ile müzakerelere başlanması yönündeki kararın, demokrasi, temel haklar, hukukun üstünlüğü ve kamu yönetimi reformu alanlarında 14 öncelikten oluşan yol haritasında kaydedilecek ilerlemelere bağlı olacağı açıkça belirtilmiştir.

Ancak Ukrayna ve Moldova’ya adaylık statüsü verilmesi ve Bosna-Hersek’te yaşanan istikrarsızlıklar bu ülkeye de aday ülke statüsü verilmesi önerisini gündeme taşımıştır.

2022 yılı Genişleme Strateji Belgesi’nde, AB Konseyi’nin Bosna-Hersek’in adaylık sürecini başlatmaya hazır olduğu, Komisyon’un daha önce Konsey’e tevdi ettiği 14 önceliğin bazılarını içeren belirli şart ve reformların yerine getirilmesi halinde Bosna-Hersek’e adaylık statüsü verilmesini teklif edeceği belirtilmiştir. Nitekim 15 Aralık 2022’de Brüksel’de gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde AB Liderleri, Bosna Hersek’e aday ülke statüsü tanınması konusunda uzlaşıya varmıştır.

Bosna-Hersek Kasım 2010’dan itibaren vize serbestisinden yararlanmaktadır.

Bosna Hersek NATO üyesi olmayıp, 14 Aralık 2006’dan beri Barış İçin Ortaklık Programı’na dahildir.


Güncelleme: 02/08/2023 / Hit: 43,272

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı