ENGLISH
  Güncelleme: 06/06/2017

Bosna Hersek

Bosna Hersek
Yönetim Şekli:             Cumhuriyet
Başkenti: Saraybosna
Yüzölçümü:

51.209 km2

Nüfus:

3.843.000

Para Birimi:

Konvertibl Mark

 

Bosna Hersek’e Haziran 2013 tarihli Selanik Zirvesi’nde diğer Batı Balkan ülkeleriyle birlikte potansiyel aday ülke statüsü verilmiştir. Bosna Hersek ile AB arasında 2008 yılında İstikrar ve Ortaklık Anlaşması imzalanmış, Bosna Hersek’in Şubat 2015’de reform önceliklerini ortaya koyan belgeyi kabul etmesinin ardından, 16 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Konsey toplantısında söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girişi onaylanmıştır. 1 Haziran 2015 tarihinde İstikrar ve Ortaklık Anlaşması yürürlüğe girmiştir. Anlaşma ile Bosna Hersek’in AB’ye üyelik başvurusu yapmasının önündeki önemli bir engel aşılmıştır.

15 Aralık 2015 tarihli Genel İşler Konseyi Toplantısında, Bosna Hersek’in Temmuz 2015’de AB’ye üyelik başvurusu yolunda kabul ettiği Reform Gündemi ve ekli Eylem Planı memnuniyetle karşılanmıştır. Bosna Hersek’in hukukun üstünlüğü, örgütlü suçlar ve yolsuzlukla mücadele, kamu yönetimi reformu ve sosyoekonomik reformlar alanında ilerleme sağlaması gerekmektedir. Üyelik başvurusu değerlendirilirken Sejdic-Finci kararının uygulanmasına özel olarak dikkat edileceği belirtilmiştir. İfade ve basın özgürlüğü alanında geriye gidiş endişe uyandırmaktadır. İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nı Hırvatistan’ı içerecek şekilde kabul etmesi önem taşımaktadır.

Bosna Hersek’in Republika Srpska’da yapılacak referandum kararından ciddi kaygı duyulmakta ve böyle bir referandumun Bosna Hersek’in uyum, egemenlik ve sınır bütünlüğünü tehdit edebileceği ifade edilmektedir. 

2016 yılı Genişleme Strateji Belgesinde ise Bosna Hersek’in Reform Gündemi çerçevesinde başta seçim mevzuatının iyileştirilmesi ve reform önceliklerinin kabulü olmak üzere Kantonlar (idari bölümler) arasındaki işbirliğinin etkili sonuçlar sağlamakta olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte, Sejdić-Fincic kararının, Bosna Hersek Anayasası’nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu kanıtladığı belirtilmiş, Anayasa Mahkemesi Kararlarının ülke genelinde tam anlamıyla uygulanmadığı ifade edilmiştir.

Bunun yanı sıra, hükümet ve sivil toplum ile işbirliğinde kurumsal bir mekanizma olduğu, ancak sivil toplum örgütleriyle işbirliği için stratejik bir çerçeve oluşturulmasına ihtiyaç bulunduğu vurgulanmıştır. Adli sistem, yolsuzluk ve organize suçlarla mücadele alanlarında ilave reformlar yapılması, insan hakları ve azınlıklar alanında birtakım ilerlemeler kaydedilmesine rağmen daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği Strateji Belgesinde vurgulanan diğer hususlar arasındadır.

Ayrıca, Bosna-Hersek’in yabancı terörist savaşçılar ve radikalleşmeden ciddi biçimde etkilendiği, ifade özgürlüğü alanında ilerleme kaydedilmediği, siyasi baskı ile gazetecilere yönelik tehdit davalarında yeterli hukuki izleme bulunmadığı vurgulanmıştır. Öte yandan, yapısal ekonomik reformlar uygulanması gerektiği belirtilerek, kamu sektörünün verimsiz ve özel sektör gelişiminin yavaş olduğu belirtilmiştir.


Güncelleme: 06/06/2017 / Hit: 6,924