ENGLISH
  Güncelleme: 03/11/2023

Avrupa Komisyonu tarafından “Avrupa Rüzgar Enerjisi Paketi” yayınlandı

Avrupa Komisyonu tarafından, 55’e Uyum yasama paketi kapsamında revize edilen Yenilenebilir Enerji Direktifinde AB'nin toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerji payının 2030 yılına kadar %42.5'e çıkarılması ve %45’e ulaşması için çaba gösterilmesi hedefi yer almaktadır. Sözkonusu hedefler doğrultusunda AB rüzgar enerjisi sektörünün güçlendirilmesi amacıyla 24 Ekim 2023 tarihinde bir Rüzgar Enerjisi Paketi açıklanmıştır.

Paketin birincil unsuru olan Avrupa Rüzgar Enerjisi Eylem Planında altı ana sütun altında yapılandırılmış on beş somut eylem ortaya konmaktadır. Bu kapsamda, izin süreçlerinin kolaylaştırılması yoluyla yenilenebilir enerjilerin daha hızlı yaygınlaştırılması, yüksek katma değerli ekipmanı ödüllendiren ve projelerin eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlayan objektif kriterlere dayalı iyileştirilmiş ihale tasarımı konusunda üye ülkelerin desteklenmesi, özellikle İnovasyon Fonu aracılığıyla AB finansmanına erişimin kolaylaştırılması, adil ve rekabetçi bir uluslararası pazar ortamının temin edilmesi için çalışılması, rüzgar enerjisi sektöründe standardizasyonun teşvik edilmesi, beceri gelişimini destekleyen projeler tasarlanması, sektör ve üye ülkelerle bir AB Rüzgar Şartı üzerinde çalışılması gibi eylemlere yer verilmektedir.

Paket kapsamında Eylem Planına, üç yıl önce kabul edilen AB Açık Deniz Yenilenebilir Enerji Stratejisini takip eden ve rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere AB'nin açık deniz enerji hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik bir Komisyon Bildirimi eşlik etmektedir. Bildirim, AB'nin iklim ve enerji hedeflerine önemli katkı yapması beklenen açık deniz yenilenebilir enerji sektörünü desteklemek üzere, şebeke altyapısını ve bölgesel işbirliğini güçlendirmek, izin süreçlerini hızlandırmak, entegre Deniz Mekansal Planlamasını temin etmek, altyapının dayanıklılığını güçlendirmek, araştırma ve yeniliği sürdürmek ve tedarik zincirleri ile becerileri geliştirmek üzerine ek eylemler içermektedir.

AB Rüzgar Enerjisi Paketi ile ilgili bilgi ve belgelere aşağıdaki bağlantılardan erişim sağlanabilmektedir:

https://energy.ec.europa.eu/publications/european-wind-power-action-plan_en

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_5185

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_5186


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 03/11/2023 / Hit: 3,147

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı