ENGLISH
  Güncelleme: 21/04/2016

EIPA Lüksemburg İle İşbirliği

AVRUPA KAMU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ – EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Lüksemburg Grandüklüğü Hükümeti ile Bakanlığımız arasında eğitim konularında sürdürülmekte olan işbirliği çalışmaları 2010 yılından bu yana devam etmekte ve söz konusu eğitim faaliyetleri, Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsünün (EIPA) Lüksemburg şubesi aracılığıyla yürütülmektedir. EIPA Lüksemburg ile işbirliğimiz kapsamında, kamu kurum ve kuruluşu çalışanlarına yönelik AB eğitimleri düzenlenmektedir.

Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü (EIPA), 30 yılı aşkın bir süredir Kamu Sektörüne yönelik eğitimler düzenlemekte olan özerk bir enstitüdür. EIPA, 23 Mart 1981 yılında Maastricht’te gerçekleştirilen AB Konseyi toplantısı sonucunda kurulmuştur. Merkezi Hollanda’nın Maastricht şehrinde olan EIPA, uygulama, araştırma, eğitim, danışmanlık ve akademik yayınlar ile Avrupa entegrasyon sürecine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kamu yönetiminin AB entegrasyon süreci ile olan ilişkisi EIPA’nın ana uzmanlık alanlarından birisini oluşturmaktadır. Lüksemburg ve Barcelona’da şubeleri bulunan EIPA’nın aynı zamanda Brüksel’de bir daimi temsilciliği bulunmaktadır.

EIPA Barcelona, temel olarak AB entegrasyon süreci, Avrupa’da yerel ve bölgesel ekonomik gelişim gibi konuların yanı sıra Avrupa-Akdeniz Ortaklığına ilişkin eğitimler ve çalışmalar yürütmektedir. EIPA Maastricht,  AB karar alma süreçleri, Avrupa kamu yönetimi ve AB ortak politikaları konularında eğitimler ve çalışmalar yürütmektedir. EIPA Lüksemburg diğer adıyla Avrupa Hukukçular ve Yargıçlar Merkezi, ağırlıklı olarak AB Hukuku alanında eğitimler ve çalışmalar yürütmektedir. EIPA Lüksemburg tarafından düzenlenen AB Hukukunun Benimsenmesi ve Uygulanması, Yargı İşbirliği, AB Yasama Süreci konulu eğitimler, AB hukuku alanında düzenlenen eğitimlerin temel başlıklarını oluşturmaktadır. EIPA Lüksemburg eğitimlerine hukukçuların yanı sıra kamu çalışanları, danışmanlar ve akademisyenler katılmaktadır.

EIPA Lüksemburg ile 2010 yılından bu yana 18 konu başlığında düzenlenen eğitimlere, 30 kamu kurum ve kuruluşu ile Bakanlığımız çalışanlarından oluşan toplam 500 kişi katılım sağlamıştır. Söz konusu eğitimlerin bir kısmı Ankara’da bir kısmı ise EIPA’nın Lüksemburg’da bulunan merkezinde gerçekleştirilmiştir. 

EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler


Güncelleme: 21/04/2016 / Hit: 11,223